Login
Căutarea de Carte - Găsi cărţi cu uşurinţă - RomâniaCăutarea de Carte - Costurile de transport maritim: România
Căutare de cărţi - RomâniaToate cărţile rare şi noi disponibile.

Rusia înfometata. Ac iunea umanitara europeana în documente din arhivele române
ti, 1919-1923
compara toate ofertele

9786069360323 - Vadim Guzun: Rusia înfometat?. Ac?iunea umanitar? european? în documente din arhivele române?ti, 1919-1923
1
Vadim Guzun (?):

Rusia înfometat?. Ac?iunea umanitar? european? în documente din arhivele române?ti, 1919-1923 (?)

ISBN: 9786069360323 (?) sau 606936032X, necunoscut limba, Filos, Noi, Ebook, digital download.

L 39,04 ( 8,08)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
eBook pentru download.
La vânzător/arheolog.
Rusia înfometat? cuprinde documente referitoare la prima foamete din URSS - dezastru umanitar care a atins apogeul în anii 1921-1922 ?i a r?pus în jur de 5 milioane de victime. Materialele identificate în Arhiva Ministerului Afacerilor Externe ?i în Arhivele Na?ionale ale României constau în rapoarte diplomatice, note ale serviciilor de informa?ii ?i articole de pres? pe tema asisten?ei umanitare interna?ionale, cu accent pe cea european?. Volumul publicat sub egida Institutului de Istorie George Bari?iu al Academiei Române mai relev? cauzele politice ?i naturale ale tragediei, în contextul procesului dramatic de instaurare a regimului comunist. Fragment din nota Direc?iei Poli?iei ?i Siguran?ei Generale din 25 octombrie 1922 c?tre Ministerul Afacerilor Str?ine: De?i recolta actual? n-a pierit de secet?, ca în campania anului trecut, ea este îns? 50% (iar pe alocuri mai mult) distrus? ?i de popula?ia înfometat?, care a mâncat-o înainte de a se coace. Adeseori popula?ia din ora?e ?i sate din districtele bântuite de foamete n?p?dea ca ni?te cirezi de vite pe câmpii ?i devasta recolta, spre a-?i potoli foamea. Iar când guvernul muncitorilor ?i "ranilor a voit s? ia m?suri de împiedicare era prea târziu. Suprafa?a sem?n?turilor din anul curent nu poate fi mai mare decât cea din anul precedent, din contra, din lips" de cereale pentru îns?mân?are, recolta a fost mult mai mic? decât cum se a?tepta dup? statistica oficial? (sovietic?), îns?, ad?ugând la aceasta ?i împrejur?rile nefavorabile pentru strângerea recoltei, ca lipsa de unelte ?i ma?ini agricole, lipsa de alte materiale ?i animale, lipsa de bra?e din cauza sleirii popula?iei, care a suferit mult de foamete ?i boli ca scorbut, febra tifoid?, tifos exantematic, holera ?i, probabil, ?i de ciuma asiatic?, este foarte problematic dac? recolta s? fie suficient?. Este foarte adev?rat c? în unele localit??i popula?ia înfometat? m?nânc? coji de arbori, cadavre de animale ?i cai mor?i de r?pciug?. Din cauza aceasta mul?i oameni, precum era de a?teptat, îmboln?vindu-se de aceast? boal?. Guvernul sovietic a recurs la o m?sur? drastic?, într-o bun? diminea??????? sute ?i mii de oameni, f?r? deosebire de sex ?i vârst?, din localit??ile contaminate de r?pciug?, au fost împu?ca?i. Cazurile de canibalism se manifestau, în acela?i timp, sub dou? forme: canibalismul propriu-zis, adic? se omoar? oameni pentru a fi mânca?i ?i se m?nânc? cadavrele oamenilor mor?i. Guvernul sovietic a delegat în "inuturile Volga pe medicul Rotsin Stein, pentru cercetarea cazurilor de canibalism, ?i el a stabilit, în mod oficial, numai într-o singur" gubernie (Samara) 200 (dou? sute) de cazuri. Pretutindeni au loc ?i ast?zi agita?ii permanente din cauza foametei ?i din cauza nemul?umirilor, provocat? de autorit??ile care sunt îns?rcinate cu adunarea impozitului alimentar în natur?. Astfel de nemul?umiri, precum ?i refuzul g?rzilor de a face serviciul, se observ?, mai ales, printre elevii "colilor militare, care mai înainte erau considera?i ca cele mai bune ?i mai sigure unit??i de trupe din punctul de vedere al disciplinei militare. În "colile militare se primesc numai tinerii care erau recomanda?i de doi membri ai Partidului Comunist sau ai sindicatelor profesionale, întrucât r?spunderea pentru fiecare din elevi o avea un grup întreg de persoane.
9786069360323 - Guzun Vadim: Rusia înfometata. Ac iunea umanitara europeana în documente din arhivele române ti, 1919-1923
2
Guzun Vadim (?):

Rusia înfometata. Ac iunea umanitara europeana în documente din arhivele române ti, 1919-1923 (2016) (?)

ISBN: 9786069360323 (?) sau 606936032X, necunoscut limba, Filos, Filos, Filos, Noi, prima ediţie, Ebook, digital download.

L 39,52 (C$ 11,62)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
in-stock.
La vânzător/arheolog.
Rusia înfometata cuprinde documente referitoare la prima foamete din URSS - dezastru umanitar care a atins apogeul în anii 1921-1922 i a rapus în jur de 5 milioane de victime. Materialele identificate în Arhiva Ministerului Afacerilor Externe i în Arhivele Na ionale ale României constau în rapoarte diplomatice, note ale serviciilor de informa ii i articole de presa pe tema asisten ei umanitare interna ionale, cu accent pe cea europeana. Volumul publicat sub egida Institutului de Istorie George Bari iu" al Academiei Române mai releva cauzele politice i naturale ale tragediei, în contextul procesului dramatic de instaurare a regimului comunist. Fragment din nota Direc iei Poli iei i Siguran ei Generale din 25 octombrie 1922 catre Ministerul Afacerilor Straine: De i recolta actuala n-a pierit de seceta, ca în campania anului trecut, ea este însa 50% (iar pe alocuri mai mult) distrusa i de popula ia înfometata, care a mâncat-o înainte de a se coace. Adeseori popula ia din ora e i sate din districtele bântuite de foamete napadea ca ni te cirezi de vite pe câmpii i devasta recolta, spre a- i potoli foamea. Iar când guvernul muncitorilor i aranilor" a voit sa ia masuri de împiedicare era prea târziu. Suprafa a semanaturilor din anul curent nu poate fi mai mare decât cea din anul precedent, din contra, din lipsa de cereale pentru însamân are, recolta a fost mult mai mica decât cum se a tepta dupa statistica oficiala (sovietica), însa, adaugând la aceasta i împrejurarile nefavorabile pentru strângerea recoltei, ca lipsa de unelte i ma ini agricole, lipsa de alte materiale i animale, lipsa de bra e din cauza sleirii popula iei, care a suferit mult de foamete i boli ca scorbut, febra tifoida, tifos exantematic, holera i, probabil, i de ciuma asiatica, este foarte problematic daca recolta sa fie suficienta. Este foarte adevarat ca în unele localita i popula ia înfometata manânca coji de arbori, cadavre de animale i cai mor i de rapciuga. Din cauza aceasta mul i o.
9786069360323 - Vadim Guzun: Rusia înfometata (Romanian edition)
3
Vadim Guzun (?):

Rusia înfometata (Romanian edition) (2014) (?)

ISBN: 9786069360323 (?) sau 606936032X, necunoscut limba, Grupul Filos, Grupul Filos, Grupul Filos, Noi, prima ediţie, Ebook, digital download.

L 30,58 (C$ 8,99)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
in-stock.
La vânzător/arheolog.
Rusia înfometata cuprinde documente referitoare la prima foamete din URSS - dezastru umanitar care a atins apogeul în anii 1921-1922 i a rapus în jur de 5 milioane de victime. Materialele identificate în Arhiva Ministerului Afacerilor Externe i în Arhivele Na ionale ale României constau în rapoarte diplomatice, note ale serviciilor de informa ii i articole de presa pe tema asisten ei umanitare interna ionale, cu accent pe cea europeana. Volumul publicat sub egida Institutului de Istorie George Bari iu" al Academiei Române mai releva cauzele politice i naturale ale tragediei, în contextul procesului dramatic de instaurare a regimului comunist. Fragment din nota Direc iei Poli iei i Siguran ei Generale din 25 octombrie 1922 catre Ministerul Afacerilor Straine: De i recolta actuala n-a pierit de seceta, ca în campania anului trecut, ea este însa 50% (iar pe alocuri mai mult) distrusa i de popula ia înfometata, care a mâncat-o înainte de a se coace. Adeseori popula ia din ora e i sate din districtele bântuite de foamete napadea ca ni te cirezi de vite pe câmpii i devasta recolta, spre a- i potoli foamea. Iar când guvernul muncitorilor i aranilor" a voit sa ia masuri de împiedicare era prea târziu. Suprafa a semanaturilor din anul curent nu poate fi mai mare decât cea din anul precedent, din contra, din lipsa de cereale pentru însamân are, recolta a fost mult mai mica decât cum se a tepta dupa statistica oficiala (sovietica), însa, adaugând la aceasta i împrejurarile nefavorabile pentru strângerea recoltei, ca lipsa.
9786069360323 - Guzun, Vadim: Rusia infometata. Actiunea umanitara europeana in documente din arhivele romanesti, 1919-1923
4
Guzun, Vadim (?):

Rusia infometata. Actiunea umanitara europeana in documente din arhivele romanesti, 1919-1923 (?)

ISBN: 9786069360323 (?) sau 606936032X, necunoscut limba, Noi, Ebook, digital download.

L 38,61 ( 7,99)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
La vânzător/arheolog.
.