Mai multe optiuni de cautare
Suntem în căutarea în mai mult de 100 de magazine pentru dumneavoastră cea mai buna oferta - vă rugăm să aşteptaţi…
- Costurile de transport maritim România (modifica pentru a DEU)
Crea presetate

Marea foamete sovietica (Romanian edition)-compara fiecare oferta

9786069360309 - Guzun Vadim: Marea foamete sovietica, 1926-1936
1
Guzun Vadim (?):

Marea foamete sovietica, 1926-1936 (2016) (?)

ISBN: 9786069360309 (?) sau 6069360303, necunoscut limba, Filos, Filos, Filos, Noi, Ebook, digital download

L 25,92 (C$ 7,74)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
in-stock
La vânzător/arheolog
Marea foamete sovietica reflecta situa ia politica, economica i sociala din URSS, prin prisma documentelor din arhiva Ministerului Afacerilor Externe al României i a celor din fostele arhive sovietice din perioada de metamorfozare a imperiului arist agrar într-unul totalitar industrial. Volumul publicat sub egida Institutului de Istorie George Bari iu" al Academiei Române trateaza cauzele, caracterul i consecin ele uneia dintre cele mai mari tragedii ale secolului XX - foametea organizata de la sfâr itul anilor '20 - începutul anilor '30, în contextul planului cincinal, al colectivizarii în masa i al industrializarii accelerate. Fragment din capitolul Foametea uneia dintre cele mai înapoiate na iuni":În RASS Moldoveneasca, ca i în alte regiuni din RSS Ucraineana, procesul de colectivizare generalizata a fost anticipat, iar ulterior ini ierii a fost secondat de intensificarea campaniei de colectare a cerealelor. Formal ac iunea se realiza prin stabilirea unor condi ii stricte pentru aranii individuali" i prin lupta cu agiotajul din sate i din ora e", dublate de eviden a stricta a tuturor celor care achizi ionau cereale i de cre terea presiunii fiscale. În pofida acestor masuri, conform raportului secretarului VK al RASSM, Kiurci, adresat VU IK, privind confiscarea surplusului de pâine i tragerea la raspundere a satenilor, astfel cum sugereaza i titlul documentului din 9 aprilie 1929, se înregistrau încalcari la fiecare pas, agiotajul i ascunderea pâinii se întâlneau frecvent", ceea ce, în mod evident, avea drept consecin a aplicarea unor masuri ferme".Persoanele care încercau sa concureze statul sovietic în domeniul achizi ionarii de cereale erau trase la raspundere, amendate sau condamnate la pedeapsa cu închisoarea. În sate se luau masuri care sa împiedice scoaterea pâinii peste hotarele Moldovei în scop de specula, se organizau comisii de cautare a datornicilor, ceea ce a contribuit la identificarea unor rezerve mari (n.n. de produse) la kulaci
Numărul de ordine al vânzătorului: 02ff071b-0015-4883-9050-c925bf10864e
Numărul de ordine platforma Kobobooks.cn: 168729786069360309
Categorie: Asian
Cuvinte cheie: Marea foamete sovietica, 1926-1936 Guzun Vadim Russia Asian 9786069360309
Datele din 04.03.2017 14:25h
ISBN (notaţii alternative): 606-93603-0-3, 978-606-93603-0-9
9786069360309 - Vadim Guzun: Marea foamete sovietica (Romanian edition)
2
Vadim Guzun (?):

Marea foamete sovietica (Romanian edition) (2013) (?)

ISBN: 9786069360309 (?) sau 6069360303, necunoscut limba, Grupul Filos, Grupul Filos, Grupul Filos, Noi, Ebook, digital download

L 20,02 (C$ 5,99)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
in-stock
La vânzător/arheolog
Marea foamete sovietica reflecta situa ia politica, economica i sociala din URSS, prin prisma documentelor din arhiva Ministerului Afacerilor Externe al României i a celor din fostele arhive sovietice din perioada de metamorfozare a imperiului arist agrar într-unul totalitar industrial. Volumul publicat sub egida Institutului de Istorie George Bari iu" al Academiei Române trateaza cauzele, caracterul i consecin ele uneia dintre cele mai mari tragedii ale secolului XX - foametea organizata de la sfâr itul anilor '20 - începutul anilor '30, în contextul planului cincinal, al colectivizarii în masa i al industrializarii accelerate. Fragment din capitolul Foametea uneia dintre cele mai înapoiate na iuni":În RASS Moldoveneasca, ca i în alte regiuni din RSS Ucraineana, procesul de colectivizare generalizata a fost anticipat, iar ulterior ini ierii a fost secondat de intensificarea campaniei de colectare a cerealelor. Formal ac iunea se realiza prin stabilirea unor condi ii stricte pentru aranii individuali" i prin lupta cu agiotajul din sate i din ora e", dublate de eviden a stricta a tuturor celor care achizi ionau cereale i de cre terea presiunii fiscale. În pofida acestor masuri, conform raportului secretarului VK al RASSM, Kiurci, adresat VU IK, privind confiscarea surplusului de pâine i tragerea la raspundere a satenilor, astfel cum sugereaza i titlul documentului din 9 aprilie 1929, se înregistrau încalcari la fiecare pas, agiotajul i ascunderea pâinii se întâlneau frecvent", ceea ce, în mod evident, avea drept consecin a aplicarea unor masuri ferme".Persoanele care încercau sa concureze statul sovietic în domeniul achizi ionarii de cereale.
Numărul de ordine al vânzătorului: f4f922ca-67ae-4b35-81c6-00282c13efd2
Numărul de ordine platforma Kobobooks.cn: 109609786069360309
Categorie: Asian
Cuvinte cheie: Marea foamete sovietica (Romanian edition) Vadim Guzun Russia Asian 9786069360309
Datele din 04.03.2017 14:25h
ISBN (notaţii alternative): 606-93603-0-3, 978-606-93603-0-9
9786069360309 - Guzun, Vadim: Marea foamete sovietica, 1926-1936
3
Guzun, Vadim (?):

Marea foamete sovietica, 1926-1936 (?)

ISBN: 9786069360309 (?) sau 6069360303, necunoscut limba, Noi, Ebook, digital download

L 26,11 ( 5,49)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
La vânzător/arheolog
Numărul de ordine al vânzătorului: 23032763
Numărul de ordine platforma Ebook.de (EB): 218661314
Categorie: eBooks > Belletristik > Erzählungen
Cuvinte cheie: GESCHICHTE ,RUSSIA ,EUROPEAN HISTORY
Datele din 04.03.2017 14:25h
ISBN (notaţii alternative): 606-93603-0-3, 978-606-93603-0-9
9786069360309 - Vadim Guzun: Marea foamete sovietic?, 1926-1936
4
Vadim Guzun (?):

Marea foamete sovietic?, 1926-1936 (?)

ISBN: 9786069360309 (?) sau 6069360303, necunoscut limba, Filos, Noi, Ebook, digital download

L 25,58 ( 5,38)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
Ebook pentru drum liber
La vânzător/arheolog
Marea foamete sovietic? reflect? situa?ia politic?, economic? ?i social? din URSS, prin prisma documentelor din arhiva Ministerului Afacerilor Externe al României ?i a celor din fostele arhive sovietice din perioada de metamorfozare a imperiului ?arist agrar într-unul totalitar industrial. Volumul publicat sub egida Institutului de Istorie George Bari?iu al Academiei Române trateaz? cauzele, caracterul ?i consecin?ele uneia dintre cele mai mari tragedii ale secolului XX - foametea organizat? de la sfâr?itul anilor 20 - începutul anilor 30, în contextul planului cincinal, al colectiviz?rii în mas? ?i al industrializ?rii accelerate. Fragment din capitolul Foametea uneia dintre cele mai înapoiate na?iuni : În RASS Moldoveneasc?, ca ?i în alte regiuni din RSS Ucrainean?, procesul de colectivizare generalizat? a fost anticipat, iar ulterior ini?ierii a fost secondat de intensificarea campaniei de colectare a cerealelor. Formal ac?iunea se realiza prin stabilirea unor condi?ii stricte pentru ??ranii individuali ?i prin lupta cu agiotajul din sate ?i din ora?e, dublate de eviden?a strict? a tuturor celor care achizi?ionau cereale ?i de cre?terea presiunii fiscale. În pofida acestor m?suri, conform raportului secretarului ?VK al RASSM, Kiurci, adresat VU?IK, privind confiscarea surplusului de pâine ?i tragerea la r?spundere a s?tenilor, astfel cum sugereaz? ?i titlul documentului din 9 aprilie 1929, se înregistrau înc?lc?ri la fiecare pas, agiotajul ?i ascunderea pâinii se întâlneau frecvent, ceea ce, în mod evident, avea drept consecin?? aplicarea unor m?suri ferme. Persoanele care încercau s? concureze statul sovietic în domeniul achizi?ion?rii de cereale erau trase la r?spundere, amendate sau condamnate la pedeapsa cu închisoarea. În sate se luau m?suri care s? împiedice scoaterea pâinii peste hotarele Moldovei în scop de specul?, se organizau comisii de c?utare a datornicilor, ceea ce a contribuit la identificarea unor rezerve mari (n.n. de produse) la kulaci - câte 1.000 de puduri ?i mai mult de pâine. În urma raidurilor acestor comisii, din satele autonomiei au fost colectate 565.764 puduri de grâu, 32.003 puduri de secar?, 29.274 puduri de orz, 463.615 puduri de porumb, 229.040 puduri de floarea soarelui ?i alte culturi. În perioada ianuarie-mai 1928 au fost condamnate la pedeapsa cu închisoarea 75 de persoane, 56 au fost amendate. La sate, m?surile de constrângere erau aplicate cu predilec?ie kulacilor care f?ceau achizi?ii, proprietarilor de mori ?i celor care le arendau. În scurt timp, aceste ac?iuni desf??urate cu scopul declarat de a reglementa pia?a achizi?iilor de cereale ?i de a asigura un rol dominant cooperativei ?i, în special, confiscarea stocurilor de produse agricole atât de la ??ranii s?raci, cât ?i de la cei mai înst?ri?i, s-au permanentizat în RASS Moldoveneasc? ?i au avut consecin?e deosebit de grave. Practic, în câ?iva ani, în pofida s?r?ciei cunoscute la nivelul conducerii de partid de la Kiev ?i de la Moscova, satul din stânga Nistrului a fost lipsit de una din pârghiile care în mod tradi?ional se activa în contextul calamit??ilor naturale ?i al foametei - de posibilitatea ca ??ranii mai înst?ri?i s? intervin? pentru ??ranii de la sate ?i locuitorii cei mai s?raci de la sate ?i ora?e (la acea dat? nu erau decât ni?te simple târguri) amenin?a?i de foamete.
Numărul de ordine al vânzătorului: 2168983
Numărul de ordine platforma Ciando.de: 682789044
Categorie: Bücher
Cuvinte cheie: Geschichte
Datele din 04.03.2017 14:25h
ISBN (notaţii alternative): 606-93603-0-3, 978-606-93603-0-9

9786069360309

Găsi toate cărţile disponibile pentru dumneavoastră număr de ISBN 9786069360309 compara preţurile, rapid şi uşor şi comanda imediat.

Disponibile de carte rară, cărţi folosite şi cărţi de mâna a doua din titlu "Marea foamete sovietica (Romanian edition)" la Guzun, Vadim sunt complet enumerate.

Cărţi în apropiere

>> Arhiva