Mai multe optiuni de cautare
Suntem în căutarea în mai mult de 100 de magazine pentru dumneavoastră cea mai buna oferta - vă rugăm să aşteptaţi…
- Costurile de transport maritim România (modifica pentru a GBR, USA, RUS, FRA, BGR, GRC, UKR, SRB, DEU)
Crea presetate

Toate cărţile pentru 9786068749969 - compara fiecare oferta

9786068749969 - Victor Troaca: Conacele Motrisorenilor - Cartea
1
Victor Troaca (?):

Conacele Motrisorenilor (2016) (?)

Livrare la: Brazilia

ISBN: 9786068749969 (?) sau 6068749967, necunoscut limba, Smashwords Edition, Smashwords Edition, Smashwords Edition, Noi, Ebook, digital download

L 20,63 (BRL 14,66)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
in-stock
La vânzător/arheolog
Aceasta carte prezinta gospodariile traditionale specifice ale locuitorilor satelor din partea nord-estica a Muntilor Mehedintului si Valea Cernei în partea superioara a acesteia.În prima parte a lucrarii este prezentat arealul la care se refera iar în cea de-a doua parte este prezentata o selectie de fotografii cu conacele motrisorenilor din locurile lor de munca acompaniate cu alte imagini care sunt în masura sa reflecte traiul, obiceiurile si munca de zi cu zi a localnicilor. Trebuie facuta mentiunea ca denumirea de conac a tipului de locuinte ce vor fi prezentate în aceasta lucrare nu are sensul celei larg cunoscute, respectiv acela de casa boiereasca pe o mosie la tara ci se refera la o gospodarie traditionala, temporara sau permanenta, folosita de locuitorii satelor de munte din zona la care ne referim, aflata la o oarecare distanta mai mare sau mai mica fata de sat. Motivatia elaborarii acestui album este determinata de faptul ca aceste gospodarii submontane traditionale folosite de locuitorii satelor dintr-un areal mult mai larg decât cel la care face referire aceasta lucrare, construite cu truda de catre fiecare familie a satului Motru Sec si utilizate în decursul secolelor în principal cu caracter temporar, dar în foarte multe cazuri si cu carcater permanent, sunt pe cale de disparitie. Locul central al unei gospodarii de acest tip, pentru acest areal la care se face referire îl ocupa conacul, care formeaza obiectul principal al acestui demers. De mentionat este faptul ca azi foarte putine conace mai sunt locuite perioade îndelungate si întretinute. Aceasta categorie de conace este înca locuita de populatia îmbatrânita a satului, cu respectarea traditiilor locale ancestrale. Marea majoritate a conacelor, cum de fapt vor grai si imaginile prezentate, reprezinta în zilele de azi doar locuri de popas vizitate periodic cu prilejul câte unei activitati periodice obligatorii, precum ar fi de exemplu cositul. Prea putini tineri se mai îngrijesc de întretinerea acesto
Numărul de ordine al vânzătorului: 8c309190-a401-41a7-9e36-4bcf9cbdf08e
Numărul de ordine platforma Kobobooks.com.br: 100179786068749969
Categorie: Biography & Memoir
Cuvinte cheie: Conacele Motrisorenilor Victor Troaca Reference Biography & Memoir 9786068749969
Datele din 04.03.2017 14:28h
ISBN (notaţii alternative): 606-8749-96-7, 978-606-8749-96-9
9786068749969 - Victor Troac?: Conacele Motrisorenilor - Cartea
2
Victor Troac? (?):

Conacele Motrisorenilor (?)

ISBN: 9786068749969 (?) sau 6068749967, necunoscut limba, Editura Digitala, Noi, Ebook, digital download

L 18,58 ( 3,99)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
Ebook pentru drum liber
La vânzător/arheolog
Aceast? carte prezint? gospod?riile tradi?ionale specifice ale locuitorilor satelor din partea nord-estic? a Mun?ilor Mehedin?ului ?i Valea Cernei în partea superioar? a acesteia. În prima parte a lucr?rii este prezentat arealul la care se refer? iar în cea de-a doua parte este prezentat? o selec?ie de fotografii cu conacele motri?orenilor din locurile lor de munc? acompaniate cu alte imagini care sunt în m?sur? s? reflecte traiul, obiceiurile ?i munca de zi cu zi a localnicilor. Trebuie f?cut? men?iunea c? denumirea de conac a tipului de locuin?e ce vor fi prezentate în aceast? lucrare nu are sensul celei larg cunoscute, respectiv acela de cas? boiereasc? pe o mo?ie la ?ar? ci se refer? la o gospod?rie tradi?ional?, temporar? sau permanent?, folosit? de locuitorii satelor de munte din zona la care ne referim, aflat? la o oarecare distan?? mai mare sau mai mic? fa?? de sat. Motiva?ia elabor?rii acestui album este determinat? de faptul c? aceste gospod?rii submontane tradi?ionale folosite de locuitorii satelor dintr-un areal mult mai larg decât cel la care face referire aceast? lucrare, construite cu trud? de c?tre fiecare familie a satului Motru Sec ?i utilizate în decursul secolelor în principal cu caracter temporar, dar în foarte multe cazuri ?i cu carcater permanent, sunt pe cale de dispari?ie. Locul central al unei gospod?rii de acest tip, pentru acest areal la care se face referire îl ocup? conacul, care formeaz? obiectul principal al acestui demers. De men?ionat este faptul c? azi foarte pu?ine conace mai sunt locuite perioade îndelungate ?i între?inute. Aceast? categorie de conace este înc? locuit? de popula?ia îmb?trânit? a satului, cu respectarea tradi?iilor locale ancestrale. Marea majoritate a conacelor, cum de fapt vor gr?i ?i imaginile prezentate, reprezint? în zilele de azi doar locuri de popas vizitate periodic cu prilejul câte unei activit??i periodice obligatorii, precum ar fi de exemplu cositul. Prea pu?ini tineri se mai îngrijesc de între?inerea acestor conace. Marea problem? a durabilit??ii ?i rezisten?ei în timp a acestor conace o reprezint? acoperi?ul din ?indril? care putreze?te, iar nerepararea sau înlocuirea lui permite apei din precipita?ii s? p?trund? în interior ceea ce face ca lemnul s? putrezeasc? în câ?iva ani. Aceast? tendin?? de degradare a conacelor va duce în final la dispari?ia lor. În lucrare vor fi prezente imaginile unui mare num?r de conace grupate pe zone mai mici, cu denumirea sub care sunt cunoscute de c?tre localnici. Lucrarea se refer? la un areal localizat in nord-vestul Olteniei, partea submontan? nordic? a Mun?ilor Mehedin?ului între Piatra Clo?ani ?i Piatra lui Stan, ce cuprinde o suprafa?? destul de întins? pe cursul superior al râului Motru, Culmea Cernei între Piatra lui Stan ?i Cioaca Înal? ?i parte din Valea Cernei pân? spre Vf. Oslea. Aceast? zon? este situat? în nord-vestul jude?ului Gorj ?i par?ial în Mehedin?i, care cuprinde în fapt locurile de munc? ale motri?orenilor, adic? locuitori ai satului Motru Sec, din comuna Pade?, dar ?i ale unor locuitori din satele învecinate. De sublioniat este faptul c? astfel de locuin?e temporare se întâlnesc pe un areal mult mai larg din zona submontan? a Mun?ilor Mehedin?ului, cu întindere atât spre Tismana în jude?ul Gorj cât ?i spre B?ile Herculane pe spa?ii întinse din jude?ul Mehedin?i ?i Cara? Severin. Caracteristicile ?i utilit??ile acestor gospod?rii montane submontane sunt în cea mai mare parte similare cu cele prezentate în aceast? lucrare. Lucrarea de fa?? este structurat? în dou? p?r?i. În partea de început sunt prezentate câteva informa?ii sintetice despre areal, sat, scurt istoric, prezentarea locurilor de munc? ale localnicilor ?i o scurt? descriere a actualului Parc Na?ional Domogled - Valea Cernei, care inglobeaz? în întregime acest areal la care se va face referire. Lucrarea se dore?te a fi ?i un îndmn c?tre administratia Parcului Na?ional Domogled -Valea Cernei de a se implica în ini?ierea ?i implementarea unor ac?iuni care s? conduc? la protejarea ?i conservarea habitatului uman din aceast areal, a?a cum vine el din trecut, iar aici s-ar putea încadra cu succes ?i o direc?ie de protejare a acestor conace ?i implicit a gospod?riilor tradi?ionale submontane. Imaginile fotografice sunt grupate pe locuri, plaiuri, c?i de acces, etc. ?i formeaz? de fapt partea cea mai important? a lucr?rii. Unele imagini sunt înso?ite de explica?ii detaliate.
Numărul de ordine al vânzătorului: 2085428
Numărul de ordine platforma Ciando.de: 681948773
Categorie: Bücher
Cuvinte cheie: Reise,Hobbys > Europa
Datele din 04.03.2017 14:28h
ISBN (notaţii alternative): 606-8749-96-7, 978-606-8749-96-9
9786068749969 - Conacele Motrisorenilor als eBook von Victor Troaca - Cartea
3

Conacele Motrisorenilor als eBook von Victor Troaca (?)

ISBN: 9786068749969 (?) sau 6068749967, necunoscut limba, Distributed via Smashwords, Noi, Ebook, digital download

L 15,23 ( 3,27)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
La vânzător/arheolog
Conacele Motrisorenilor ab 3.27 EURO
Numărul de ordine al vânzătorului: 26567180
Numărul de ordine platforma Ebook.de (EB): 21231031653
Categorie: eBooks > Belletristik > Erzählungen
Datele din 10.12.2017 16:38h
ISBN (notaţii alternative): 606-8749-96-7, 978-606-8749-96-9

9786068749969

Găsi toate cărţile disponibile pentru dumneavoastră număr de ISBN 9786068749969 compara preţurile, rapid şi uşor şi comanda imediat.

Disponibile de carte rară, cărţi folosite şi cărţi de mâna a doua din titlu "Conacele Motrisorenilor als eBook von" la Victor Troaca sunt complet enumerate.

Cărţi în apropiere

>> Arhiva