Mai multe optiuni de cautare
Suntem în căutarea în mai mult de 100 de magazine pentru dumneavoastră cea mai buna oferta - vă rugăm să aşteptaţi…
- Costurile de transport maritim România (modifica pentru a DEU)
Crea presetate

Mari mituri despre dezvoltarea copiilor-compara fiecare oferta

9786067196986 - Jeremy Jewell, Stephen Hupp: Mari mituri despre dezvoltarea copiilor - Cartea
1
Jeremy Jewell, Stephen Hupp (?):

Mari mituri despre dezvoltarea copiilor (2016) (?)

ISBN: 9786067196986 (?) sau 6067196980, necunoscut limba, Trei, Trei, Trei, Noi, prima ediţie, Ebook, digital download

L 36,91 (£ 6,82)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
in-stock
La vânzător/arheolog
Imediat ce ai anun at ca e ti însarcinata, rudele, prietenii, cunoscu ii, chiar i persoanele straine se grabesc sa- i dea sfaturi. Pe internet gase ti tot felul de informa ii despre na tere i cre terea copiilor, unele verificate, altele mai pu in, dar care adesea se bat cap în cap. Cum s-o sco i la capat în tot acest ha i informa ional? Mari mituri despre dezvoltarea copiilor este o carte ce- i propune sa demoleze ideile preconcepute, bazându-se pe rezultatele cercetarilor tiin ifice, pe dovezi, pe date statistice. Cartea dezbate fara menajamente 50 de mituri, raspunzând la întrebari precum: Se poate prezice sexul bebelu ului uitându-te la forma corpului matern? Genereaza anestezia epidurala complica ii la na tere? Sa la i copilul sa plânga sau sa-l iei în bra e la cel mai mic semn de suferin a? Sa îl a ezi în premergator ori sa-l la i sa se ridice singur în pozi ie bipeda? Poate vaccinarea sa induca autismul? Dar consumul de zahar îmi va agita copilul? Pâna la ce vârsta este indicata alaptarea? Îmi traumatizez copilul pe via a daca-i dau o palma? Divor ul parin ilor poate distruge via a copiilor? Cu exemple din filme i seriale cunoscute, cu trimiteri la referin e bibliografice de încredere, cartea de fa a reprezinta un mic ghid pentru parin i, extrem de util în numeroasele momente de cumpana cu care se confrunta pe parcursul cre terii unui copil. Totodata, ea poate fi i un excelent suport de curs pentru cei ce se pregatesc în psihologia copilului. Ideea ca un copil singur la parin i este rasfa at dateaza de peste un secol… cercetarile sugereaza ca aceasta nu este în realitate decât un mit… Copiii singuri la parin i […] au o motiva ie de realizare înalta, un nivel mai ridicat al stimei de sine i rela ii mai pozitive cu parin ii […] i sunt similari tuturor celorlalte grupuri familiale în ceea ce prive te maturitatea, spiritul de cooperare, autocontrolul, stabilitatea emo ionala, participarea sociala, extraversia i popularitatea în grupul lor de vârsta.
Numărul de ordine al vânzătorului: 11abfd4d-617a-4e3c-9f6a-a6fb891b6b0d
Numărul de ordine platforma Kobobooks.co.uk: 168729786067196986
Categorie: Health & Well Being
Cuvinte cheie: Mari mituri despre dezvoltarea copiilor Jeremy Jewell, Stephen Hupp Adult Health & Well Being 9786067196986
Datele din 04.03.2017 14:37h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-698-0, 978-606-719-698-6
9786067196986 - Jeremy Jewell: Mari mituri despre dezvoltarea copiilor - Cartea
2
Jeremy Jewell (?):

Mari mituri despre dezvoltarea copiilor (?)

ISBN: 9786067196986 (?) sau 6067196980, necunoscut limba, Trei, Noi, Ebook, digital download

L 37,01 ( 7,93)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
Ebook pentru drum liber
La vânzător/arheolog
Imediat ce ai anun?at c? e?ti îns?rcinat?, rudele, prietenii, cunoscu?ii, chiar ?i persoanele str?ine se gr?besc s?-?i dea sfaturi. Pe internet g?se?ti tot felul de informa?ii despre na?tere ?i cre?terea copiilor, unele verificate, altele mai pu?in, dar care adesea se bat cap în cap. Cum s-o sco?i la cap?t în tot acest h??i? informa?ional? Mari mituri despre dezvoltarea copiilor este o carte ce-?i propune s? «demoleze» ideile preconcepute, bazându-se pe rezultatele cercet?rilor ?tiin?ifice, pe dovezi, pe date statistice. Cartea dezbate f?r? menajamente 50 de «mituri», r?spunzând la întreb?ri precum: Se poate prezice sexul bebelu?ului uitându-te la forma corpului matern? Genereaz? anestezia epidural? complica?ii la na?tere? S? la?i copilul s? plâng? sau s?-l iei în bra?e la cel mai mic semn de suferin??? S? îl a?ezi în premerg?tor ori s?-l la?i s? se ridice singur în pozi?ie biped?? Poate vaccinarea s? induc? autismul? Dar consumul de zah?r îmi va agita copilul? Pân? la ce vârst? este indicat? al?ptarea? Îmi traumatizez copilul pe via?? dac?-i dau o palm?? Divor?ul p?rin?ilor poate distruge via?a copiilor? Cu exemple din filme ?i seriale cunoscute, cu trimiteri la referin?e bibliografice de încredere, cartea de fa?? reprezint? un mic ghid pentru p?rin?i, extrem de util în numeroasele momente de cump?n? cu care se confrunt? pe parcursul cre?terii unui copil. Totodat?, ea poate fi ?i un excelent suport de curs pentru cei ce se preg?tesc în psihologia copilului. Ideea c? un copil singur la p?rin?i este r?sf??at dateaz? de peste un secol... cercet?rile sugereaz? c? aceasta nu este în realitate decât un mit... Copiii singuri la p?rin?i [...] au o motiva?ie de realizare înalt?, un nivel mai ridicat al stimei de sine ?i rela?ii mai pozitive cu p?rin?ii [...] ?i sunt similari tuturor celorlalte grupuri familiale în ceea ce prive?te maturitatea, spiritul de cooperare, autocontrolul, stabilitatea emo?ional?, participarea social?, extraversia ?i popularitatea în grupul lor de vârst?. - Stephen Hupp ?i Jeremy Jewell Gemenii identici nu sunt identici din punct de vedere genetic? O femeie poate r?mâne îns?rcinat? în timpul sarcinii? Nu toate fetele au cromozomi sexuali XX ?i nu to?i b?ie?ii au cromozomi XY? Ta?ii nu folosesc pedeapsa corporal? mai des decât mamele? Acestea ?i multe alte mituri sunt discutate prin prisma cercet?rilor ?tiin?ifice de cea mai înalt? calitate, ?i nu a?a cum obi?nuim s? facem noi, majoritatea p?rin?ilor, atunci când recurgem la intui?ii, zvonuri ?i p?reri transmise din gur?-n gur?. Aceast? carte ar trebui s? se afle pe noptiera oric?rui p?rinte ?i consultat? ori de câte ori ai dubii c? faci ceea ce trebuie. - Michael Shermer, redactor al revistei Skeptic , editorialist la Scientific American , autor al c?r?ilor: Why People Believe Weird Things , The Believing Brain ?i The Moral Arc .
Numărul de ordine al vânzătorului: 2187625
Numărul de ordine platforma Ciando.de: 590557818
Categorie: Bücher
Cuvinte cheie: Psychologie,Pädagogik > Nachschlagewerke,Grundlagen
Datele din 04.03.2017 14:37h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-698-0, 978-606-719-698-6

9786067196986

Găsi toate cărţile disponibile pentru dumneavoastră număr de ISBN 9786067196986 compara preţurile, rapid şi uşor şi comanda imediat.

Disponibile de carte rară, cărţi folosite şi cărţi de mâna a doua din titlu "Mari mituri despre dezvoltarea copiilor" la Jeremy Jewell, Stephen Hupp sunt complet enumerate.

Cărţi în apropiere

>> Arhiva