CăutareaDeCarte (aka DieBuchSuche) - motorul de căutare pentru toate cărţile.
Suntem în căutarea în mai mult de 100 de magazine pentru dumneavoastră cea mai buna oferta - vă rugăm să aşteptaţi…
- Costurile de transport maritim România (modifica pentru a GBR, USA, RUS, FRA, BGR, GRC, UKR, SRB, DEU)
Crea presetate

Toate cărţile pentru 9786067196986 - compara fiecare oferta

Arhiva intrare:
9786067196986 - Jeremy Jewell, Stephen Hupp: Mari mituri despre dezvoltarea copiilor - Cartea

Jeremy Jewell, Stephen Hupp (?):

Mari mituri despre dezvoltarea copiilor (2016) (?)

Livrare la: Marea Britanie al Marii Britanii şi al IrlandeiNoua cartePrima ediţie a acestei cărţieBook, carte electronică, carte digitalăprodus pentru descărcare digitală
ISBN:

9786067196986 (?) sau 6067196980

, necunoscut limba, Trei, Trei, Trei, Noi, prima ediţie, Ebook, digital download
in-stock
Imediat ce ai anun at ca e ti însarcinata, rudele, prietenii, cunoscu ii, chiar i persoanele straine se grabesc sa- i dea sfaturi. Pe internet gase ti tot felul de informa ii despre na tere i cre terea copiilor, unele verificate, altele mai pu in, dar care adesea se bat cap în cap. Cum s-o sco i la capat în tot acest ha i informa ional? Mari mituri despre dezvoltarea copiilor este o carte ce- i propune sa demoleze ideile preconcepute, bazându-se pe rezultatele cercetarilor tiin ifice, pe dovezi, pe date statistice. Cartea dezbate fara menajamente 50 de mituri, raspunzând la întrebari precum: Se poate prezice sexul bebelu ului uitându-te la forma corpului matern? Genereaza anestezia epidurala complica ii la na tere? Sa la i copilul sa plânga sau sa-l iei în bra e la cel mai mic semn de suferin a? Sa îl a ezi în premergator ori sa-l la i sa se ridice singur în pozi ie bipeda? Poate vaccinarea sa induca autismul? Dar consumul de zahar îmi va agita copilul? Pâna la ce vârsta este indicata alaptarea? Îmi traumatizez copilul pe via a daca-i dau o palma? Divor ul parin ilor poate distruge via a copiilor? Cu exemple din filme i seriale cunoscute, cu trimiteri la referin e bibliografice de încredere, cartea de fa a reprezinta un mic ghid pentru parin i, extrem de util în numeroasele momente de cumpana cu care se confrunta pe parcursul cre terii unui copil. Totodata, ea poate fi i un excelent suport de curs pentru cei ce se pregatesc în psihologia copilului. Ideea ca un copil singur la parin i este rasfa at dateaza de peste un secol… cercetarile sugereaza ca aceasta nu este în realitate decât un mit… Copiii singuri la parin i […] au o motiva ie de realizare înalta, un nivel mai ridicat al stimei de sine i rela ii mai pozitive cu parin ii […] i sunt similari tuturor celorlalte grupuri familiale în ceea ce prive te maturitatea, spiritul de cooperare, autocontrolul, stabilitatea emo ionala, participarea sociala, extraversia i popularitatea în grupul lor de vârsta.
Mai mult…
Categorie: Health & Well Being
Cuvinte cheie: Mari mituri despre dezvoltarea copiilor Jeremy Jewell, Stephen Hupp Adult Health & Well Being 9786067196986
Datele din 04.03.2017 14:37h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-698-0, 978-606-719-698-6
Arhiva intrare:
9786067196986 - Jeremy Jewell: Mari mituri despre dezvoltarea copiilor - Cartea

Jeremy Jewell (?):

Mari mituri despre dezvoltarea copiilor (?)

Livrare la: GermaniaNoua carteeBook, carte electronică, carte digitalăprodus pentru descărcare digitală
ISBN:

9786067196986 (?) sau 6067196980

, necunoscut limba, Trei, Noi, Ebook, digital download
Ebook pentru drum liber
Imediat ce ai anun?at c? e?ti îns?rcinat?, rudele, prietenii, cunoscu?ii, chiar ?i persoanele str?ine se gr?besc s?-?i dea sfaturi. Pe internet g?se?ti tot felul de informa?ii despre na?tere ?i cre?terea copiilor, unele verificate, altele mai pu?in, dar care adesea se bat cap în cap. Cum s-o sco?i la cap?t în tot acest h??i? informa?ional? Mari mituri despre dezvoltarea copiilor este o carte ce-?i propune s? «demoleze» ideile preconcepute, bazându-se pe rezultatele cercet?rilor ?tiin?ifice, pe dovezi, pe date statistice. Cartea dezbate f?r? menajamente 50 de «mituri», r?spunzând la întreb?ri precum: Se poate prezice sexul bebelu?ului uitându-te la forma corpului matern? Genereaz? anestezia epidural? complica?ii la na?tere? S? la?i copilul s? plâng? sau s?-l iei în bra?e la cel mai mic semn de suferin??? S? îl a?ezi în premerg?tor ori s?-l la?i s? se ridice singur în pozi?ie biped?? Poate vaccinarea s? induc? autismul? Dar consumul de zah?r îmi va agita copilul? Pân? la ce vârst? este indicat? al?ptarea? Îmi traumatizez copilul pe via?? dac?-i dau o palm?? Divor?ul p?rin?ilor poate distruge via?a copiilor? Cu exemple din filme ?i seriale cunoscute, cu trimiteri la referin?e bibliografice de încredere, cartea de fa?? reprezint? un mic ghid pentru p?rin?i, extrem de util în numeroasele momente de cump?n? cu care se confrunt? pe parcursul cre?terii unui copil. Totodat?, ea poate fi ?i un excelent suport de curs pentru cei ce se preg?tesc în psihologia copilului. Ideea c? un copil singur la p?rin?i este r?sf??at dateaz? de peste un secol... cercet?rile sugereaz? c? aceasta nu este în realitate decât un mit... Copiii singuri la p?rin?i [...] au o motiva?ie de realizare înalt?, un nivel mai ridicat al stimei de sine ?i rela?ii mai pozitive cu p?rin?ii [...] ?i sunt similari tuturor celorlalte grupuri familiale în ceea ce prive?te maturitatea, spiritul de cooperare, autocontrolul, stabilitatea emo?ional?, participarea social?, extraversia ?i popularitatea în grupul lor de vârst?. - Stephen Hupp ?i Jeremy Jewell Gemenii identici nu sunt identici din punct de vedere genetic? O femeie poate r?mâne îns?rcinat? în timpul sarcinii? Nu toate fetele au cromozomi sexuali XX ?i nu to?i b?ie?ii au cromozomi XY? Ta?ii nu folosesc pedeapsa corporal? mai des decât mamele? Acestea ?i multe alte mituri sunt discutate prin prisma cercet?rilor ?tiin?ifice de cea mai înalt? calitate, ?i nu a?a cum obi?nuim s? facem noi, majoritatea p?rin?ilor, atunci când recurgem la intui?ii, zvonuri ?i p?reri transmise din gur?-n gur?. Aceast? carte ar trebui s? se afle pe noptiera oric?rui p?rinte ?i consultat? ori de câte ori ai dubii c? faci ceea ce trebuie. - Michael Shermer, redactor al revistei Skeptic , editorialist la Scientific American , autor al c?r?ilor: Why People Believe Weird Things , The Believing Brain ?i The Moral Arc .
Mai mult…
Categorie: Bücher
Cuvinte cheie: Psychologie,Pädagogik > Nachschlagewerke,Grundlagen
Datele din 04.03.2017 14:37h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-698-0, 978-606-719-698-6

9786067196986

Găsi toate cărţile disponibile pentru dumneavoastră număr de ISBN 9786067196986 compara preţurile, rapid şi uşor şi comanda imediat.

Disponibile de carte rară, cărţi folosite şi cărţi de mâna a doua din titlu "Mari mituri despre dezvoltarea copiilor" la Jeremy Jewell, Stephen Hupp sunt complet enumerate.

carrera digital 143 rundenzähler sozialpädagogische lernfelder für erzieherinnen gebraucht