CăutareaDeCarte (aka DieBuchSuche) - motorul de căutare pentru toate cărţile.
Suntem în căutarea în mai mult de 100 de magazine pentru dumneavoastră cea mai buna oferta - vă rugăm să aşteptaţi…
- Costurile de transport maritim România (modifica pentru a GBR, USA, RUS, FRA, BGR, GRC, UKR, SRB, DEU)
Crea presetate

Toate cărţile pentru 9786067196948 - compara fiecare oferta

Arhiva intrare:
9786067196948 - Simon Sebag Montefiore: Discursuri care au schimbat lumea - Cartea

Simon Sebag Montefiore (?):

Discursuri care au schimbat lumea (?)

Livrare la: GermaniaNoua carteeBook, carte electronică, carte digitalăprodus pentru descărcare digitală
ISBN:

9786067196948 (?) sau 6067196948

, necunoscut limba, Trei, Noi, Ebook, digital download
Ebook pentru drum liber
Un discurs celebru nu reflect? doar adev?rul epocii sale, ci capteaz? deopotriv? marea minciun?. Aceast? minunat? colec?ie de discursuri con?ine imnuri în?l??toare închinate valorilor democra?iei ce înglobeaz? principiul decen?ei ?i al libert??ii pe care noi le pre?uim, cuvinte în?elepte care lumineaz? min?ile. Dar putem, totodat?, s? citim aici câteva dintre cele mai detestabile discursuri care au întunecat orizonturile lumii libere. Discursurile rostite de mon?trii istoriei sunt pentru omenire adev?ratele lec?ii. [...] Astfel, multe dintre ele dezv?luie defectele de caracter ?i virtu?ile oratorilor respectivi, dar fiecare este totodat? o fereastr? spre un mare eveniment istoric. - Simon Sebag Montefiore Am sus?inut idealul unei societ??i libere ?i democratice, în care to?i indivizii s? poat? tr?i împreun? în armonie ?i cu ?anse egale. Este un ideal pentru care sper s? pot tr?i pentru a-l înf?ptui. Dar, dac? va fi nevoie, este un ideal pentru care sunt preg?tit s? mor. - Nelson Mandela ...cât? vreme respir?m putem s? sper?m, iar acolo unde suntem întâmpina?i cu cinism ?i scepticism, celor care ne spun c? noi nu putem le vom riposta cu acel nepieritor crez care rezum? spiritul unui popor: DA, NOI PUTEM. - Barack Obama De la declara?ii de r?zboi la pledoarii pentru pace, de la îndemnuri la libertate la expresii de mânie îndrept??it?, aceast? emo?ionant? antologie este o celebrare a peste 50 de discursuri care au marcat ?i modelat cursul istoriei. Începând cu profe?ii marilor religii ?i încheind cu discursul lui Vladimir Putin ?inut la Kremlin cu ocazia anex?rii Crimeii, Discursuri care au schimbat soarta lumii survoleaz? epoci istorice, viziteaz? na?iuni diverse ?i capteaz? voci dintre cele mai diferite - revolu?ionari ?i tirani, militari ?i oameni de stat, monarhi ?i martiri. Volumul cuprinde cinci dintre cele mai mobilizatoare discursuri ?inute de Winston Churchill despre cel de-al Doilea R?zboi Mondial, profeticele Eu am un vis ?i Eu am v?zut p?mântul f?g?duin?ei ale lui Marin Luther King, cuvintele inspiratoare rostite de JFK la Zidul Berlinului ?i pledoariile înfl?c?rate ale lui Nelson Mandela, de la procesul s?u din 1964 ?i de la alegerea sa ca pre?edinte al Africii de Sud, în 1994. Acestora li se adaug? alocu?iunile istorice ?inute de Elisabeta I a Angliei, Oliver Cromwell, George Washington, Napoleon Bonaparte, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Adolf Hitler, Iosif Stalin, Franklin D. Roosevelt, generalul Patton, Malcolm X, Papa Ioan Paul al II-lea, Václav Havel, Mihail Gorbaciov, Barack Obama, Papa Francisc ?i multe alte personalit??i care i-au captivat, i-au înfl?c?rat sau uneori i-au terifiat pe cei care îi ascultau.
Mai mult…
Categorie: Bücher
Cuvinte cheie: Geschichte
Datele din 02.10.2016 23:04h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-694-8, 978-606-719-694-8
Arhiva intrare:
9786067196948 - Simon Sebag Montefiore: Discursuri care au schimbat lumea - Cartea

Simon Sebag Montefiore (?):

Discursuri care au schimbat lumea (?)

Livrare la: GermaniaNoua carte
ISBN:

9786067196948 (?) sau 6067196948

, necunoscut limba, Trei, Noi
Transport gratuit
Discursuri care au schimbat lumea: Un discurs celebru nu reflecta doar adevarul epocii sale, ci capteaza deopotriva marea minciuna. Aceasta minunata colectie de discursuri contine imnuri inaltatoare inchinate valorilor democratiei ce inglobeaza principiul decentei si al libertatii pe care noi le pretuim, cuvinte intelepte care lumineaza mintile. Dar putem, totodata, sa citim aici cateva dintre cele mai detestabile discursuri care au intunecat orizonturile lumii libere. Discursurile rostite de monstrii istoriei sunt pentru omenire adevaratele lectii. [...] Astfel, multe dintre ele dezvaluie defectele de caracter si virtutile oratorilor respectivi, dar fiecare este totodata o fereastra spre un mare eveniment istoric.&quote - Simon Sebag MontefioreAm susE inut idealul unei societA E i libere E i democratice, n care toE i indivizii sA poatA trA i mpreunA n armonie E i cu E anse egale. Este un ideal pentru care sper sA pot trA i pentru al nfA ptui. Dar, dacA va fi nevoie, este un ideal pentru care sunt pregA tit sA mor.&quote - Nelson MandelactA vreme respirA m putem sA sperA m, iar acolo unde suntem ntmpinaE i cu cinism E i scepticism, celor care ne spun cA noi nu putem le vom riposta cu acel nepieritor crez care rezumA spiritul unui popor: DA, NOI PUTEM.&quote - Barack ObamaDe la declaraE ii de rA zboi la pledoarii pentru pace, de la ndemnuri la libertate la expresii de mnie ndreptA E itA , aceastA emoE ionantA antologie este o celebrare a peste 50 de discursuri care au marcat E i modelat cursul istoriei.ncepnd cu profeE ii marilor religii E i ncheind cu discursul lui Vladimir Putin E inut la Kremlin cu ocazia anexA rii Crimeii, Discursuri care au schimbat soarta lumii survoleazA epoci istorice, viziteazA naE iuni diverse E i capteazA voci dintre cele mai diferite - revoluE ionari E i tirani, militari E i oameni de stat, monarhi E i martiri.Volumul cuprinde cinci dintre cele mai mobilizatoare discursuri E inute de Winston Churchill despre cel de-al Doilea RA zboi Mondial, profeticele Eu am un vis &quote E i Eu am vA zut pA mntul fA gA duinE ei &quote ale lui Marin Luther King, cuvintele inspiratoare rostite de JFK la Zidul Berlinului E i pledoariile nflA cA rate ale lui Nelson Mandela, de la procesul sA u din 1964 E i de la alegerea sa ca preE edinte al Africii de Sud, n 1994. Acestora li se adaugA alocuE iunile istorice E inute de Elisabeta I a Angliei, Oliver Cromwell, George Washington, Napoleon Bonaparte, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Adolf Hitler, Iosif Stalin, Franklin D. Roosevelt, generalul Patton, Malcolm X, Papa Ioan Paul al II-lea, Vclav Havel, Mihail Gorbaciov, Barack Obama, Papa Francisc E i multe alte personalitA E i care i-au captivat, i-au nflA cA rat sau uneori i-au terifiat pe cei care i ascultau. Rumänisch, Ebook
Mai mult…
Datele din 23.01.2017 21:58h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-694-8, 978-606-719-694-8
Arhiva intrare:
9786067196948 - Simon Sebag Montefiore: Discursuri care au schimbat lumea - Cartea

Simon Sebag Montefiore (?):

Discursuri care au schimbat lumea (2016) (?)

Livrare la: GermaniaNoua carteeBook, carte electronică, carte digitalăprodus pentru descărcare digitală
ISBN:

9786067196948 (?) sau 6067196948

, necunoscut limba, Noi, Ebook, digital download
Transport gratuit, Download
„Un discurs celebru nu reflectă doar adevărul epocii sale, ci captează deopotrivă marea minciună. Această minunată colecție de discursuri conține imnuri înălțătoare închinate valorilor democrației ce înglobează principiul decenței și al libertății pe care noi le prețuim, cuvinte înțelepte care luminează mințile. Dar putem, totodată, să citim aici câteva dintre cele mai detestabile discursuri care au întunecat orizonturile lumii libere. Discursurile rostite de monștrii istoriei sunt pentru omenire adevăratele lecții. […] Astfel, multe dintre ele dezvăluie defectele de caracter și virtuțile oratorilor respectivi, dar fiecare este totodată o fereastră spre un mare eveniment istoric.“ – Simon Sebag Montefiore„Am susținut idealul unei societăți libere și democratice, în care toți indivizii să poată trăi împreună în armonie și cu șanse egale. Este un ideal pentru care sper să pot trăi pentru a‑l înfăptui. Dar, dacă va fi nevoie, este un ideal pentru care sunt pregătit să mor.“ - Nelson Mandela„…câtă vreme respirăm putem să sperăm, iar acolo unde suntem întâmpinați cu cinism și scepticism, celor care ne spun că noi nu putem le vom riposta cu acel nepieritor crez care rezumă spiritul unui popor: DA, NOI PUTEM.“ - Barack ObamaDe la declarații de război la pledoarii pentru pace, de la îndemnuri la libertate la expresii de mânie îndreptățită, această emoționantă antologie este o celebrare a peste 50 de discursuri care au marcat și modelat cursul istoriei.Începând cu profeții marilor religii și încheind cu discursul lui Vladimir Putin ținut la Kremlin cu ocazia anexării Crimeii, Discursuri care au schimbat soarta lumii survolează epoci istorice, vizitează națiuni diverse și captează voci dintre cele mai diferite – revoluționari și tirani, militari și oameni de stat, monarhi și martiri.Volumul cuprinde cinci dintre cele mai mobilizatoare discursuri ținute de Winston Churchill despre cel de-al Doilea Război Mondial, profeticele „Eu am un vis “și „Eu am văzut pământul făgăduinței “ale lui Marin Luther King, cuvintele inspiratoare rostite de JFK la Zidul Berlinului și pledoariile înflăcărate ale lui Nelson Mandela, de la procesul său din 1964 și de la alegerea sa ca președinte al Africii de Sud, în 1994. Acestora li se adaugă alocuțiunile istorice ținute de Elisabeta I a Angliei, Oliver Cromwell, George Washington, Napoleon Bonaparte, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Adolf Hitler, Iosif Stalin, Franklin D. Roosevelt, generalul Patton, Malcolm X, Papa Ioan Paul al II-lea, Václav Havel, Mihail Gorbaciov, Barack Obama, Papa Francisc și multe alte personalități care i-au captivat, i-au înflăcărat sau uneori i-au terifiat pe cei care îi ascultau.
Mai mult…
Cuvinte cheie: History, Books
Datele din 18.04.2017 15:57h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-694-8, 978-606-719-694-8
Arhiva intrare:
9786067196948 - Simon Sebag Montefiore: Discursuri care au schimbat lumea - Cartea

Simon Sebag Montefiore (?):

Discursuri care au schimbat lumea (?)

Livrare la: Statele Unite ale AmericiiNoua carteeBook, carte electronică, carte digitală
ISBN:

9786067196948 (?) sau 6067196948

, necunoscut limba, Trei, Noi, Ebook
في الأوراق المالية
Discursuri-care-au-schimbat-lumea~~Simon-Sebag-Montefiore, Discursuri care au schimbat lumea, NOOK Book (eBook)
Categorie: Undefined>Undefined>Undefined
Datele din 18.04.2017 15:57h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-694-8, 978-606-719-694-8

9786067196948

Găsi toate cărţile disponibile pentru dumneavoastră număr de ISBN 9786067196948 compara preţurile, rapid şi uşor şi comanda imediat.

Disponibile de carte rară, cărţi folosite şi cărţi de mâna a doua din titlu "Discursuri care au schimbat lumea" la Simon Sebag Montefiore sunt complet enumerate.

gründe wegzugehen oder hierzubleiben expression web 4 buch deutsch