Mai multe optiuni de cautare
Suntem în căutarea în mai mult de 100 de magazine pentru dumneavoastră cea mai buna oferta - vă rugăm să aşteptaţi…
- Costurile de transport maritim România (modifica, USA, DEU)
Crea presetate

Cum înva? copiii-compara fiecare oferta

9786067196221 - John Holt: Cum înva?? copiii
1
John Holt (?):

Cum înva?? copiii (?)

ISBN: 9786067196221 (?) sau 6067196220, necunoscut limba, Trei, Noi, Ebook, digital download

L 33,28 ( 6,99)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
Ebook pentru drum liber
La vânzător/arheolog
John Holt - Promotorul educa?iei la domiciliu - homeschooling Tot ce spun eu în cartea acesta poate afi rezumat în patru cuvinte: Ave?i încredere în copii! - John Holt Copiii înva?? cel mai bine înainte de a merge la ?coal?, când înv??atul este precum respiratul, atrage aten?ia celebrul reformator educa?ional John Holt. Odat? intra?i în sistemul clasic de înv???mânt, micii ?colari ajung repede s? fie umili?i, speria?i ?i descuraja?i. V?duvi?i de dorin?a fireasc? de a explora, ei se vor sim?i cople?i?i de cerin?e f?r? noim? ?i de test?ri care ignor? punctele lor forte. Vor c?uta strategii de a p?c?li profesorii sau se vor limita la a înv??a strict pentru examene. Plecând de la observarea procesului natural ?i fascinant în care copiii mici înva?? pe cont propriu s? mearg?, s? vorbeasc? sau s? rezolve jocuri complicate, autorul îndeamn? p?rin?ii ?i educatorii s? creeze un mediu de înv??are bazat pe încredere ?i deschidere, care s? încurajeze nu doar achizi?ia unor fragmente din diverse teorii, dar ?i dezvoltarea încrederii, r?bd?rii ?i autonomiei elevilor afla?i la vârste fragede. Miza c?r?ii const? în transformarea ?colii (dar ?i a c?minului familial) într-un loc unde copiii s?-?i poat? îmbun?t??i stilul natural de gândire ?i înv??are.
Numărul de ordine al vânzătorului: 2104988
Numărul de ordine platforma Ciando.de: 682052154
Categorie: Bücher
Cuvinte cheie: Psychologie,Pädagogik > Angewandte Psychologie
Datele din 04.03.2017 14:37h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-622-0, 978-606-719-622-1
9786067196221 - John Holt: Cum înva a copiii
2
John Holt (?):

Cum înva a copiii (2016) (?)

Livrare la: Australia

ISBN: 9786067196221 (?) sau 6067196220, necunoscut limba, Trei, Trei, Trei, Noi, Ebook, digital download

L 30,67 (A$ 9,00)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
in-stock
La vânzător/arheolog
John Holt - Promotorul educa iei la domiciliu - homeschooling Tot ce spun eu în cartea acesta poate afi rezumat în patru cuvinte: Ave i încredere în copii!" - John Holt Copiii înva a cel mai bine înainte de a merge la coala, când înva atul este precum respiratul", atrage aten ia celebrul reformator educa ional John Holt. Odata intra i în sistemul clasic de înva amânt, micii colari ajung repede sa fie umili i, speria i i descuraja i. Vaduvi i de dorin a fireasca de a explora, ei se vor sim i cople i i de cerin e fara noima i de testari care ignora punctele lor forte. Vor cauta strategii de a pacali profesorii sau se vor limita la a înva a strict pentru examene". Plecând de la observarea procesului natural i fascinant în care copiii mici înva a pe cont propriu sa mearga, sa vorbeasca sau sa rezolve jocuri complicate, autorul îndeamna parin ii i educatorii sa creeze un mediu de înva are bazat pe încredere i deschidere, care sa încurajeze nu doar achizi ia unor fragmente din diverse teorii, dar i dezvoltarea încrederii, rabdarii i autonomiei elevilor afla i la vârste fragede. Miza car ii consta în transformarea colii (dar i a caminului familial) într-un loc unde copiii sa- i poata îmbunata i stilul natural de gândire i înva are.
Numărul de ordine al vânzătorului: 10129015-3648-4301-839e-9e43b4957c75
Numărul de ordine platforma Kobobooks.com.au: 168729786067196221
Categorie: Child & Adolescent
Cuvinte cheie: Cum înva a copiii John Holt Adult Child & Adolescent 9786067196221
Datele din 04.03.2017 14:37h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-622-0, 978-606-719-622-1
9786067196221 - John Holt: Cum invata copiii
3
John Holt (?):

Cum invata copiii (?)

ISBN: 9786067196221 (?) sau 6067196220, în limba germană, Noi, Ebook

L 33,38 ( 7,01)¹(fără obligaţii)
plus de transport maritim, Sofort per Download lieferbar
La vânzător/arheolog
Cum invata copiii, John Holt - Promotorul educatiei la domiciliu - homeschoolingTot ce spun eu n cartea acesta poate afi rezumat n patru cuvinte: AveE i ncredere n copii!&quote; - John HoltCopiii nvaE A cel mai bine nainte de a merge la E coalA , cnd nvA E atul este precum respiratul&quote;, atrage atenE ia celebrul reformator educaE ional John Holt. OdatA intraE i n sistemul clasic de nvA E A mnt, micii E colari ajung repede sA fie umiliE i, speriaE i E i descurajaE i. VA duviE i de dorinE a fireascA de a explora, ei se vor simE i copleE iE i de cerinE e fA rA noimA E i de testA ri care ignorA punctele lor forte. Vor cA uta strategii de a pA cA li profesorii sau se vor limita la a nvA E a strict pentru examene&quote;. Plecnd de la observarea procesului natural E i fascinant n care copiii mici nvaE A pe cont propriu sA meargA , sA vorbeascA sau sA rezolve jocuri complicate, autorul ndeamnA pA rinE ii E i educatorii sA creeze un mediu de nvA E are bazat pe ncredere E i deschidere, care sA ncurajeze nu doar achiziE ia unor fragmente din diverse teorii, dar E i dezvoltarea ncrederii, rA bdA rii E i autonomiei elevilor aflaE i la vrste fragede. Miza cA rE ii constA n transformarea E colii (dar E i a cA minului familial) ntr-un loc unde copiii sA -E i poatA mbunA tA E i stilul natural de gndire E i nvA E are.
Numărul de ordine al vânzătorului: 47530872
Numărul de ordine platforma Buch.de: fa60ec3ae30e50f6e7a0878aac2f68 ed
Categorie: eBooks / Fachbücher / Psychologie
Cuvinte cheie: eBooks
Datele din 04.03.2017 14:37h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-622-0, 978-606-719-622-1
9786067196221 - John Holt: Cum invata copiii
4
John Holt (?):

Cum invata copiii (2016) (?)

ISBN: 9786067196221 (?) sau 6067196220, necunoscut limba, Trei, Noi, Ebook

L 30,67 (Fr. 6,90)¹ + Transport maritim: L 160,09 (Fr. 36,00)¹ = L 190,76 (Fr. 42,90)¹(fără obligaţii)
Sofort per Download lieferbar
La vânzător/arheolog
Cum invata copiii, John Holt - Promotorul educatiei la domiciliu - homeschoolingTot ce spun eu n cartea acesta poate afi rezumat n patru cuvinte: AveE i ncredere n copii!&quote; - John HoltCopiii nvaE A cel mai bine nainte de a merge la E coalA , cnd nvA E atul este precum respiratul&quote;, atrage atenE ia celebrul reformator educaE ional John Holt. OdatA intraE i n sistemul clasic de nvA E A mnt, micii E colari ajung repede sA fie umiliE i, speriaE i E i descurajaE i. VA duviE i de dorinE a fireascA de a explora, ei se vor simE i copleE iE i de cerinE e fA rA noimA E i de testA ri care ignorA punctele lor forte. Vor cA uta strategii de a pA cA li profesorii sau se vor limita la a nvA E a strict pentru examene&quote;. Plecnd de la observarea procesului natural E i fascinant n care copiii mici nvaE A pe cont propriu sA meargA , sA vorbeascA sau sA rezolve jocuri complicate, autorul ndeamnA pA rinE ii E i educatorii sA creeze un mediu de nvA E are bazat pe ncredere E i deschidere, care sA ncurajeze nu doar achiziE ia unor fragmente din diverse teorii, dar E i dezvoltarea ncrederii, rA bdA rii E i autonomiei elevilor aflaE i la vrste fragede. Miza cA rE ii constA n transformarea E colii (dar E i a cA minului familial) ntr-un loc unde copiii sA -E i poatA mbunA tA E i stilul natural de gndire E i nvA E are. ePUB, 11.02.2016
Numărul de ordine al vânzătorului: 47530872
Numărul de ordine platforma Buch.ch (EB): 738666185
Categorie: eBooks > Fachbücher > Psychologie, eBook
Cuvinte cheie: eBook
Datele din 04.03.2017 14:37h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-622-0, 978-606-719-622-1

9786067196221

Găsi toate cărţile disponibile pentru dumneavoastră număr de ISBN 9786067196221 compara preţurile, rapid şi uşor şi comanda imediat.

Disponibile de carte rară, cărţi folosite şi cărţi de mâna a doua din titlu "Cum înva? copiii" la John Holt sunt complet enumerate.

Cărţi în apropiere

>> Arhiva