Login
Căutarea de Carte - Găsi cărţi cu uşurinţă - RomâniaCăutarea de Carte - Costurile de transport maritim: România
Căutare de cărţi - RomâniaToate cărţile rare şi noi disponibile.

Baiatul Echo - compara toate ofertele

Cel mai bun pret: L 33,82 ( 6,99)¹ (de la 04.03.2017)
9786067194821 - Matt Haig: B?iatul Echo
1
Matt Haig (?):

B?iatul Echo (?)

ISBN: 9786067194821 (?) sau 6067194821, necunoscut limba, Trei, Noi, Ebook, digital download.

L 33,82 ( 6,99)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
eBook pentru download.
La vânzător/arheolog.
Audrey s-a înconjurat mereu de c?r?i ?i muzic?, filosofie ?i visuri. E ceea ce o deosebe?te de fiin?ele Echo, ni?te ma?in?rii misterioase, lipsite de emo?ii, alc?tuite în a?a fel încât s? semene cu fiin?ele omene?ti ?i s? serveasc? st?pânilor umani. DANIEL e un Echo - dar e diferit de cei din specia lui. Simte o puternic? leg?tur? cu Audrey; un sentiment pe care n-a fost programat s?-l aib? ?i pe care nu ?i-l poate explica. Dar e hot?rât s? încerce. O poveste zguduitoare despre iubire, pierdere ?i ceea ce ne face cu adev?rat umani. Excelent... foarte omenesc ?i sensibil. - Patrick Ness Minunat de amuzant, inventiv si captivant. - The Times O poveste extraordinar?, de citit dintr-o suflare. The Sun Noi urma s? fim o lume a noastr?, un univers în doi, ?i asta era bine. De fapt, era incomparabil mai bine decât un univers al unuia singur. Ea însemna totul. Ea însemna speran?????, team?, iubire ?i durere. Ea era cât se poate de vie. Iar a fi viu înseamn? a avea posibilit??i ?i incertitudini. Via?a este ceva ira?ional, iar ira?ionalul nu poate fi cartografiat. De aceea, în fiecare via??? - în fiecare via??? adev?rat? - exist? o încreng?tur? de alte vie?i, ca în gr?dina potecilor ce se bifurc? despre care citisem cândva. S? iube?ti pe cineva este un proces prin care îl aju?i pe cel?lalt s? g?seasc? cea mai bun? variant? dintre vie?ile posibile ?i s? o tr?iasc?.
9786067194821 - Matt Haig: Baiatul Echo
2
Matt Haig (?):

Baiatul Echo (2015) (?)

ISBN: 9786067194821 (?) sau 6067194821, necunoscut limba, Trei, Trei, Trei, Noi, prima ediţie, Ebook, digital download.

L 34,06 (C$ 10,00)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
in-stock.
La vânzător/arheolog.
Audrey s-a înconjurat mereu de car i i muzica, filosofie i visuri. E ceea ce o deosebe te de fiin ele Echo, ni te ma inarii misterioase, lipsite de emo ii, alcatuite în a a fel încât sa semene cu fiin ele omene ti i sa serveasca stapânilor umani. DANIEL e un Echo - dar e diferit de cei din specia lui. Simte o puternica legatura cu Audrey; un sentiment pe care n-a fost programat sa-l aiba i pe care nu i-l poate explica. Dar e hotarât sa încerce.O poveste zguduitoare despre iubire, pierdere i ceea ce ne face cu adevarat umani. Excelent. foarte omenesc i sensibil. -Patrick NessMinunat de amuzant, inventiv si captivant. -The TimesO poveste extraordinara, de citit dintr-o suflare. The Sun Noi urma sa fim o lume a noastra, un univers în doi, i asta era bine. De fapt, era incomparabil mai bine decât un univers al unuia singur. Ea însemna totul. Ea însemna speran a, teama, iubire i durere. Ea era cât se poate de vie. Iar a fi viu înseamna a avea posibilita i i incertitudini. Via a este ceva ira ional, iar ira ionalul nu poate fi cartografiat. De aceea, în fiecarevia a - în fiecare via a adevarata - exista o încrengatura de alte vie i, ca în gradina potecilor ce se bifurca despre care citisem cândva. Sa iube ti pe cineva este un procesprin care îl aju i pe celalalt sa gaseasca cea mai buna varianta dintre vie ile posibile i sa o traiasca.