Mai multe optiuni de cautare
Suntem în căutarea în mai mult de 100 de magazine pentru dumneavoastră cea mai buna oferta - vă rugăm să aşteptaţi…
- Costurile de transport maritim România (modifica, USA, DEU)
Crea presetate

Marile minciuni nevinovate-compara fiecare oferta

PreturiMartie 17Poate 17Iulie 17Septembrie 17
ÎnseamnăL 38,05 ( 7,99)¹ L 38,80 ( 8,15)¹ L 41,71 ( 8,76)¹ L 38,44 ( 8,07)¹
Cerere
9786067194586 - Liane Moriarty: Marile minciuni nevinovate
1
Liane Moriarty (?):

Marile minciuni nevinovate (?)

ISBN: 9786067194586 (?) sau 6067194589, necunoscut limba, Trei, Noi, Ebook, digital download

L 38,05 ( 7,99)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
Ebook pentru drum liber
La vânzător/arheolog
De la autoarea bestsellerului Secretul so?ului Cu Marile minciuni nevinovate Liane Moriarty î?i d? m?sura talentului s?u. Sirenele url?. Oamenii ?ip?. Directoarea e înm?rmurit?. Cineva a pl?tit cu via?a. E vorba de o crim?, un accident tragic sau doar de ni?te p?rin?i care se poart? necivilizat? Marile minciuni nevinovate e o poveste irezistibil? despre c?s?torie, maternitate, via?a familiilor moderne din clasa de mijloc ?i, nu în ultimul rând; despre minciunile periculoase pe care ni le spunem ca s? putem supravie?ui. S? cite?ti romanele lui Liane Moriarty e ca ?i cum ai bea un cocktail cosmopolitan cu câteva pic?turi de arsenic. Marile minciuni nevinovate nu te poate l?sa în niciun caz indiferent. Moriarty s-a întors mai în form? ca niciodat?. – USA Today Secretele pe care le ascunde acest or??el aparent lini?tit sunt impregnate de o atmosfer? noir atât de ap?s?toare, încât David Lynch ar fi încântat. – Entertainment Weekly S? arate latura întunecat? a ceea ce pare familia perfect? e una dintre specialit??ile lui Liane Moriarty. – Library Journal „B?ie?ii fuseser? dintotdeauna motivul pentru care r?m?sese, dar acum, pentru prima oar?, ei erau motivul pentru care pleca. L?sase violen?a s? devin? o parte fireasc? a vie?ii lor. În ultimii cinci ani, Celeste devenise insensibil? ?i îng?duitoare fa?? de violen??, ceea ce îi permitea s? riposteze ?i uneori chiar s? loveasc? ea prima. Zgâria; lovea cu picioarele ?i p?lmuia. De parc? ar fi fost normal. Nu-i pl?cea, dar asta f?cea. Dac? r?mânea; aceasta era mo?tenirea pe care le-o l?sa b?ie?ilor ei.“
Numărul de ordine al vânzătorului: 2044620
Numărul de ordine platforma Ciando.de: 90203182
Categorie: Bücher
Cuvinte cheie: Belletristik,Romane > Krimi,Thriller
Datele din 04.03.2017 14:37h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-458-9, 978-606-719-458-6
9786067194586 - Liane Moriarty: Marile minciuni nevinovate
2
Liane Moriarty (?):

Marile minciuni nevinovate (2015) (?)

ISBN: 9786067194586 (?) sau 6067194589, necunoscut limba, Trei, Trei, Trei, Noi, prima ediţie, Ebook, digital download

L 38,05 ( 7,99)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
in-stock
La vânzător/arheolog
De la autoarea bestsellerului Secretul so ului Cu Marile minciuni nevinovate Liane Moriarty î i da masura talentului sau. Sirenele urla. Oamenii ipa. Directoarea e înmarmurita. Cineva a platit cu via a. E vorba de o crima, un accident tragic sau doar de ni te parin i care se poarta necivilizat? Marile minciuni nevinovate e o poveste irezistibila despre casatorie, maternitate, via a familiilor moderne din clasa de mijloc i, nu în ultimul rând, despre minciunile periculoase pe care ni le spunem ca sa putem supravie ui. Sa cite ti romanele lui Liane Moriarty e ca i cum ai bea un cocktail cosmopolitan cu câteva picaturi de arsenic. Marile minciuni nevinovate nu te poate lasa în niciun caz indiferent. Moriarty s-a întors mai în forma ca niciodata. - USA Today Secretele pe care le ascunde acest ora el aparent lini tit sunt impregnate de o atmosfera noir atât de apasatoare, încât David Lynch ar fi încântat. - Entertainment Weekly Sa arate latura întunecata a ceea ce pare familia perfecta e una dintre specialita ile lui Liane Moriarty. - Library Journal Baie ii fusesera dintotdeauna motivul pentru care ramasese, dar acum, pentru prima oara, ei erau motivul pentru care pleca. Lasase violen a sa devina o parte fireasca a vie ii lor. În ultimii cinci ani, Celeste devenise insensibila i îngaduitoare fa a de violen a, ceea ce îi permitea sa riposteze i uneori chiar sa loveasca ea prima. Zgâria, lovea cu picioarele i palmuia. De parca ar fi fost normal. Nu-i placea, dar asta facea. Daca ramânea, aceasta era mo tenirea pe care le-o lasa baie ilor ei.
Numărul de ordine al vânzătorului: 5f5e2072-b86c-41f9-8213-f0ac13ffae65
Numărul de ordine platforma Kobobooks.de: 168729786067194586
Cuvinte cheie: Marile minciuni nevinovate Liane Moriarty Mystery & Suspense 9786067194586
Datele din 04.03.2017 14:37h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-458-9, 978-606-719-458-6
9786067194586 - Liane Moriarty: Marile minciuni nevinovate
3
Liane Moriarty (?):

Marile minciuni nevinovate (?)

ISBN: 9786067194586 (?) sau 6067194589, necunoscut limba, Trei, Noi, Ebook

L 43,76 (US$ 9,99)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
En Stock
La vânzător/arheolog
Marile-minciuni-nevinovate~~Liane-Moriarty, Marile minciuni nevinovate, NOOK Book (eBook)
Comentariu de vanzator:
new
Numărul de ordine al vânzătorului: 9786067194586
Numărul de ordine platforma BarnesAndNoble.com (Nook): bnn-9786067194586
Categorie: Mystery>Mystery>Mystery
Datele din 10.05.2017 01:31h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-458-9, 978-606-719-458-6
9786067194586 - Liane Moriarty: Marile minciuni nevinovate
4
Liane Moriarty (?):

Marile minciuni nevinovate (?)

ISBN: 9786067194586 (?) sau 6067194589, necunoscut limba, Trei, Noi

L 39,33 ( 8,26)¹ + Transport maritim: L 133,33 ( 28,00)¹ = L 172,66 ( 36,26)¹(fără obligaţii)
Livraison gratuite
La vânzător/arheolog
Marile minciuni nevinovate: De la autoarea bestsellerului Secretul sotuluiCu Marile minciuni nevinovate Liane Moriarty &icirc E i dA mA sura talentului sA u.Sirenele urlA . Oamenii E ipA . Directoarea e &icirc nmA rmuritA . Cineva a plA tit cu viaE a.E vorba de o crimA , un accident tragic sau doar de niE te pA rinE i care se poartA necivilizat Marile minciuni nevinovate e o poveste irezistibilA despre cA sA torie, maternitate, viaE a familiilor moderne din clasa de mijloc E i, nu &icirc n ultimul r&acirc nd, despre minciunile periculoase pe care ni le spunem ca sA putem supravieE ui.SA citeE ti romanele lui Liane Moriarty e ca E i cum ai bea un cocktail cosmopolitan cu c&acirc teva picA turi de arsenic. Marile minciuni nevinovate nu te poate lA sa &icirc n niciun caz indiferent. Moriarty s-a &icirc ntors mai &icirc n formA ca niciodatA . &ndash USA TodaySecretele pe care le ascunde acest orA E el aparent liniE tit sunt impregnate de o atmosferA noir at&acirc t de apA sA toare, &icirc nc&acirc t David Lynch ar fi &icirc nc&acirc ntat. &ndash Entertainment WeeklySA arate latura &icirc ntunecatA a ceea ce pare familia perfectA e una dintre specialitA E ile lui Liane Moriarty. &ndash Library Journal&bdquo BA ieE ii fuseserA dintotdeauna motivul pentru care rA mA sese, dar acum, pentru prima oarA , ei erau motivul pentru care pleca. LA sase violenE a sA devinA o parte fireascA a vieE ii lor. &Icirc n ultimii cinci ani, Celeste devenise insensibilA E i &icirc ngA duitoare faE A de violenE A , ceea ce &icirc i permitea sA riposteze E i uneori chiar sA loveascA ea prima. Zg&acirc ria, lovea cu picioarele E i pA lmuia. De parcA ar fi fost normal. Nu-i plA cea, dar asta fA cea. DacA rA m&acirc nea, aceasta era moE tenirea pe care le-o lA sa bA ieE ilor ei.&ldquo, Rumänisch, Ebook
Numărul de ordine al vânzătorului: 9786067194586
Numărul de ordine platforma Rheinberg-Buch.de: 18889_229626_9786067194586
Datele din 27.05.2017 20:43h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-458-9, 978-606-719-458-6
9786067194586 - Liane Moriarty: Marile minciuni nevinovate
5
Liane Moriarty (?):

Marile minciuni nevinovate (2015) (?)

ISBN: 9786067194586 (?) sau 6067194589, necunoscut limba, Noi, Ebook, digital download

L 38,05 ( 7,99)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
Transport gratuit, Download
La vânzător/arheolog
De la autoarea bestsellerului Secretul soțuluiCu Marile minciuni nevinovate Liane Moriarty își dă măsura talentului său.Sirenele urlă. Oamenii țipă. Directoarea e înmărmurită. Cineva a plătit cu viața.E vorba de o crimă, un accident tragic sau doar de niște părinți care se poartă necivilizat?Marile minciuni nevinovate e o poveste irezistibilă despre căsătorie, maternitate, viața familiilor moderne din clasa de mijloc și, nu în ultimul rând, despre minciunile periculoase pe care ni le spunem ca să putem supraviețui.Să citești romanele lui Liane Moriarty e ca și cum ai bea un cocktail cosmopolitan cu câteva picături de arsenic. Marile minciuni nevinovate nu te poate lăsa în niciun caz indiferent. Moriarty s-a întors mai în formă ca niciodată. – USA TodaySecretele pe care le ascunde acest orășel aparent liniștit sunt impregnate de o atmosferă noir atât de apăsătoare, încât David Lynch ar fi încântat. – Entertainment WeeklySă arate latura întunecată a ceea ce pare familia perfectă e una dintre specialitățile lui Liane Moriarty. – Library Journal„Băieții fuseseră dintotdeauna motivul pentru care rămăsese, dar acum, pentru prima oară, ei erau motivul pentru care pleca. Lăsase violența să devină o parte firească a vieții lor. În ultimii cinci ani, Celeste devenise insensibilă și îngăduitoare față de violență, ceea ce îi permitea să riposteze și uneori chiar să lovească ea prima. Zgâria, lovea cu picioarele și pălmuia. De parcă ar fi fost normal. Nu-i plăcea, dar asta făcea. Dacă rămânea, aceasta era moștenirea pe care le-o lăsa băieților ei.“
Numărul de ordine platforma iTunes.com: 1037878576
Cuvinte cheie: Krimis und Thriller, Bücher
Datele din 20.09.2017 13:09h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-458-9, 978-606-719-458-6

9786067194586

Găsi toate cărţile disponibile pentru dumneavoastră număr de ISBN 9786067194586 compara preţurile, rapid şi uşor şi comanda imediat.

Disponibile de carte rară, cărţi folosite şi cărţi de mâna a doua din titlu "Marile minciuni nevinovate" la Liane Moriarty sunt complet enumerate.

Cărţi în apropiere

>> Arhiva