CăutareaDeCarte (aka DieBuchSuche) - motorul de căutare pentru toate cărţile.
Suntem în căutarea în mai mult de 100 de magazine pentru dumneavoastră cea mai buna oferta - vă rugăm să aşteptaţi…
- Costurile de transport maritim România (modifica pentru a GBR, USA, RUS, FRA, BGR, GRC, UKR, SRB, DEU)
Crea presetate

Toate cărţile pentru 9786067194524 - compara fiecare oferta

Arhiva intrare:
9786067194524 - Renee Knight: Avertisment - Cartea

Renee Knight (?):

Avertisment (?)

Livrare la: GermaniaNoua carteeBook, carte electronică, carte digitalăprodus pentru descărcare digitală
ISBN:

9786067194524 (?) sau 606719452X

, necunoscut limba, Trei, Noi, Ebook, digital download
Ebook pentru drum liber
Orice asem?nare cu persoane în via?? sau decedate este pur întâmpl?toare... Ce-ai face dac? ai descoperi c? în cartea pe care o cite?ti e vorba despre tine? Când g?se?te o carte misterioas? pe noptier?, via?a lui Catherine Ravenscroft se transform? într-un co?mar. De?i pare o n?scocire, cartea, numit? Str?inul des?vâr?it ; recreeaz? veridic ?i în cel mai mic detaliu cumplita zi în care Catherine a devenit prizoniera unui secret teribil, un secret pe care o singur? persoan? îl mai cuno?tea – iar acea persoan? a murit. Pe m?sur? ce trecutul o ajunge din urm?, Catherine simte c? lumea ei se pr?bu?e?te. Singura cale este s?-l înfrunte... chiar dac? adev?rul ?ocant ar putea s? o distrug?. Un debut remarcabil, care aminte?te prin atmosfer? de Înainte s? adorm ?i care se bucur? deja de un succes interna?ional, Avertisment vorbe?te despre o femeie bântuit? de secrete, despre dorin?a mistuitoare de r?zbunare ?i pre?ul dureros pe care trebuie s?-l pl?tim dac? încerc?m s? ascundem adev?rul. Avertisment dozeaz? suspansul psihologic uimitor de bine: exact a?a arat? thrillerul perfect. – Lee Child „Un necunoscut a pus cartea pe noptier?. Cu grij?. Nu a deranjat niciun obiect de la locul lui. Pe partea ei de pat. ?tiuse pe ce parte a patului doarme. A aranjat totul a?a încât s? par? c? ea îns??i pusese cartea acolo. Gândurile i se îngr?m?desc unele peste altele ?i se strivesc între ele pân? când devin chinuitoare ?i dureroase. Vinul ?i nelini?tea sunt o combina?ie periculoas?. Ar trebui s? înve?e deja c? nu e bine s? amestece otr?vurile. Î?i ia în mâini capul care o doare. În ultimele zile o doare constant. Închide ochii ?i vede soarele alb ?i arz?tor de pe copert?. Cum naiba a ajuns cartea asta în casa ei?“ Halucinant ?i tulbur?tor, romanul lui Renée Knight te prinde în mrejele sale de la prima pagin?. –? Kirkus Reviews
Mai mult…
Categorie: Bücher
Cuvinte cheie: Belletristik,Romane > Krimi,Thriller
Datele din 14.10.2016 22:29h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-452-X, 978-606-719-452-4
9786067194524 - Renee Knight: Avertisment - Cartea

Renee Knight (?):

Avertisment (?)

Livrare la: GermaniaNoua carte
ISBN:

9786067194524 (?) sau 606719452X

, necunoscut limba, Trei, Noi
L 32,96 ( 7,08)¹ + Transport maritim: L 130,34 ( 28,00)¹ = L 163,30 ( 35,08)¹(fără obligaţii)
Lib anbakman
La vânzător/arheolog
Avertisment: Orice asemanare cu persoane &icirc n viata sau decedate este pur &icirc nt&acirc mplatoare...Ce-ai face dacA ai descoperi cA &icirc n cartea pe care o citeE ti e vorba despre tine C&acirc nd gA seE te o carte misterioasA pe noptierA , viaE a lui Catherine Ravenscroft se transformA &icirc ntr-un coE mar. DeE i pare o nA scocire, cartea, numitA StrA inul desA v&acirc rE it, recreeazA veridic E i &icirc n cel mai mic detaliu cumplita zi &icirc n care Catherine a devenit prizoniera unui secret teribil, un secret pe care o singurA persoanA &icirc l mai cunoE tea &ndash iar acea persoanA a murit.Pe mA surA ce trecutul o ajunge din urmA , Catherine simte cA lumea ei se prA buE eE te. Singura cale este sA -l &icirc nfrunte... chiar dacA adevA rul E ocant ar putea sA o distrugA .Un debut remarcabil, care aminteE te prin atmosferA de &Icirc nainte sA adorm E i care se bucurA deja de un succes internaE ional, Avertisment vorbeE te despre o femeie b&acirc ntuitA de secrete, despre dorinE a mistuitoare de rA zbunare E i preE ul dureros pe care trebuie sA -l plA tim dacA &icirc ncercA m sA ascundem adevA rul.Avertisment dozeazA suspansul psihologic uimitor de bine: exact aE a aratA thrillerul perfect. &ndash Lee Child&bdquo Un necunoscut a pus cartea pe noptierA . Cu grijA . Nu a deranjat niciun obiect de la locul lui. Pe partea ei de pat. E tiuse pe ce parte a patului doarme. A aranjat totul aE a &icirc nc&acirc t sA parA cA ea &icirc nsA E i pusese cartea acolo. G&acirc ndurile i se &icirc ngrA mA desc unele peste altele E i se strivesc &icirc ntre ele p&acirc nA c&acirc nd devin chinuitoare E i dureroase. Vinul E i neliniE tea sunt o combinaE ie periculoasA . Ar trebui sA &icirc nveE e deja cA nu e bine sA amestece otrA vurile. &Icirc E i ia &icirc n m&acirc ini capul care o doare. &Icirc n ultimele zile o doare constant. &Icirc nchide ochii E i vede soarele alb E i arzA tor de pe copertA . Cum naiba a ajuns cartea asta &icirc n casa ei &ldquo Halucinant E i tulburA tor, romanul lui Ren&eacute e Knight te prinde &icirc n mrejele sale de la prima paginA . &ndash Kirkus Reviews, Rumänisch, Ebook
Mai mult…
Numărul de ordine al vânzătorului: 9786067194524
Numărul de ordine platforma Rheinberg-Buch.de: 18889_229626_9786067194524
Datele din 04.08.2017 07:36h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-452-X, 978-606-719-452-4

9786067194524

Găsi toate cărţile disponibile pentru dumneavoastră număr de ISBN 9786067194524 compara preţurile, rapid şi uşor şi comanda imediat.

Disponibile de carte rară, cărţi folosite şi cărţi de mâna a doua din titlu "Avertisment" la Renee Knight sunt complet enumerate.

buchmarie outlet basistexte öffentliches recht