Mai multe optiuni de cautare
Suntem în căutarea în mai mult de 100 de magazine pentru dumneavoastră cea mai buna oferta - vă rugăm să aşteptaţi…
- Costurile de transport maritim România (modifica pentru a DEU)
Crea presetate

O sută de zile de fericire-compara fiecare oferta

9786067194500 - Fausto Brizzi: O suta de zile de fericire - Cartea
1
Fausto Brizzi (?):

O suta de zile de fericire (2015) (?)

ISBN: 9786067194500 (?) sau 6067194503, necunoscut limba, Trei, Trei, Trei, Noi, Ebook, digital download

L 37,29 ( 7,99)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
in-stock
La vânzător/arheolog
Pentru Lucio Battistini, aceasta e ansa de a- i petrece restul vie ii a a cum ar fi trebuit mereu sa o faca - pre uind fiecare moment. Îi plac femeile, are multe defecte, dar i mult farmec personal - simpaticul Lucio Battistini a fost dat afara din casa de so ie i doarme într-o încapere din spatele cofetariei pe care o de ine socrul sau. Însa vestea ca are o tumoare maligna inoperabila îi schimba complet perspectiva asupra vie ii. Astfel încep cele o suta de zile pe care le mai are de trait: Lucio se hotara te sa aiba grija de familia sa, sa- i recucereasca so ia i sa- i petreaca urmatoarele trei luni traind la intensitate maxima. Alcatuit din 100 de capitole scurte, unul pentru fiecare zi care i-a mai ramas de trait lui Lucio, O suta de zile de fericire e delicios ca o gogoa a fierbinte i un cappuccino. Impregnata de melancolie, umor i duio ie, cartea lui Fausto Brizzi ne aminte te tuturor ca via a e nepre uita i ca fiecare clipa conteaza. Un roman despre fericire i moarte. Mai precis, un roman despre ce se poate face cu ultimele o suta de zile de via a, în care protagonistul ia o hotarâre foarte clara: aceea de a fi fericit. Singurul sau regret este acela ca va trebui sa moara pentru a începe sa traiasca. - Repubblica O numaratoare inversa. O poveste originala i plina de mesaje pozitive despre în elesul profund al vie ii. - Planeta de Libros Un roman uluitor, care ne înva a sa savuram fiecare minut ce ne-a fost dat pe acest pamânt. - librosquevoyleyendo.com Voi ce a i face daca a i mai avea o suta de zile pâna la moarte?Iata ni te sugestii:V-a i duce la birou sau la coala mâine-diminea a?A i face dragoste în fiecare ora cu persoana pe care o iubi i?A i vinde totul i v-a i muta la tropice?V-a i ruga la Dumnezeul în care crede i?V-a i ruga la un Dumnezeu în care nu a i crezut niciodata?A i urla pâna când a i ramâne fara suflare?A i privi la nesfâr it în tavan, sperând sa se prabu easca peste voi i sa va ucida?
Numărul de ordine al vânzătorului: 692ea9b2-0bf9-417e-bc76-c91eafdf0d68
Numărul de ordine platforma Kobobooks.de: 168729786067194500
Cuvinte cheie: O suta de zile de fericire Fausto Brizzi Fiction & Literature 9786067194500
Datele din 04.03.2017 14:37h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-450-3, 978-606-719-450-0
9786067194500 - Fausto Brizzi: O sut? de zile de fericire - Cartea
2
Fausto Brizzi (?):

O sut? de zile de fericire (?)

ISBN: 9786067194500 (?) sau 6067194503, necunoscut limba, Trei, Noi, Ebook, digital download

L 37,29 ( 7,99)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
Ebook pentru drum liber
La vânzător/arheolog
Pentru Lucio Battistini, aceasta e ?ansa de a-?i petrece restul vie?ii a?a cum ar fi trebuit mereu s? o fac? – pre?uind fiecare moment. Îi plac femeile, are multe defecte, dar ?i mult farmec personal – simpaticul Lucio Battistini a fost dat afar? din cas? de so?ie ?i doarme într-o înc?pere din spatele cofet?riei pe care o de?ine socrul s?u. Îns? vestea c? are o tumoare malign? inoperabil? îi schimb? complet perspectiva asupra vie?ii. Astfel încep cele o sut? de zile pe care le mai are de tr?it: Lucio se hot?r??te s? aib? grij? de familia sa, s?-?i recucereasc? so?ia ?i s?-?i petreac? urm?toarele trei luni tr?ind la intensitate maxim?. Alc?tuit din 100 de capitole scurte, unul pentru fiecare zi care i-a mai r?mas de tr?it lui Lucio, O sut? de zile de fericire e delicios ca o gogoa?? fierbinte ?i un cappuccino. Impregnat? de melancolie, umor ?i duio?ie, cartea lui Fausto Brizzi ne aminte?te tuturor c? via?a e nepre?uit? ?i c? fiecare clip? conteaz?. Un roman despre fericire ?i moarte. Mai precis, un roman despre ce se poate face cu ultimele o sut? de zile de via??, în care protagonistul ia o hot?râre foarte clar?: aceea de a fi fericit. Singurul s?u regret este acela c? va trebui s? moar? pentru a începe s? tr?iasc?. – Repubblica O num?r?toare invers?. O poveste original? ?i plin? de mesaje pozitive despre în?elesul profund al vie?ii. – Planeta de Libros Un roman uluitor, care ne înva?? s? savur?m fiecare minut ce ne-a fost dat pe acest p?mânt. -- librosquevoyleyendo.com „Voi ce a?i face dac? a?i mai avea o sut? de zile pân? la moarte? Iat? ni?te sugestii: V-a?i duce la birou sau la ?coal? mâine-diminea??? A?i face dragoste în fiecare or? cu persoana pe care o iubi?i? A?i vinde totul ?i v-a?i muta la tropice? V-a?i ruga la Dumnezeul în care crede?i? V-a?i ruga la un Dumnezeu în care nu a?i crezut niciodat?? A?i urla pân? când a?i r?mâne f?r? suflare? A?i privi la nesfâr?it în tavan, sperând s? se pr?bu?easc? peste voi ?i s? v? ucid??“
Numărul de ordine al vânzătorului: 2044616
Numărul de ordine platforma Ciando.de: 112542937
Categorie: Bücher
Cuvinte cheie: Belletristik,Romane
Datele din 04.03.2017 14:37h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-450-3, 978-606-719-450-0
9786067194500 - Fausto Brizzi: O sută de zile de fericire - Cartea
3
Fausto Brizzi (?):

O sută de zile de fericire (2015) (?)

ISBN: 9786067194500 (?) sau 6067194503, necunoscut limba, Noi, Ebook, digital download

L 39,34 (US$ 9,99)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
Transport gratuit, Download
La vânzător/arheolog
Pentru Lucio Battistini, aceasta e șansa de a-și petrece restul vieții așa cum ar fi trebuit mereu să o facă – prețuind fiecare moment.Îi plac femeile, are multe defecte, dar și mult farmec personal – simpaticul Lucio Battistini a fost dat afară din casă de soție și doarme într-o încăpere din spatele cofetăriei pe care o deține socrul său. Însă vestea că are o tumoare malignă inoperabilă îi schimbă complet perspectiva asupra vieții.Astfel încep cele o sută de zile pe care le mai are de trăit: Lucio se hotărăște să aibă grijă de familia sa, să-și recucerească soția și să-și petreacă următoarele trei luni trăind la intensitate maximă.Alcătuit din 100 de capitole scurte, unul pentru fiecare zi care i-a mai rămas de trăit lui Lucio, O sută de zile de fericire e delicios ca o gogoașă fierbinte și un cappuccino.Impregnată de melancolie, umor și duioșie, cartea lui Fausto Brizzi ne amintește tuturor că viața e neprețuită și că fiecare clipă contează.Un roman despre fericire și moarte. Mai precis, un roman despre ce se poate face cu ultimele o sută de zile de viață, în care protagonistul ia o hotărâre foarte clară: aceea de a fi fericit. Singurul său regret este acela că va trebui să moară pentru a începe să trăiască. – RepubblicaO numărătoare inversă. O poveste originală și plină de mesaje pozitive despre înțelesul profund al vieții. – Planeta de Libros Un roman uluitor, care ne învață să savurăm fiecare minut ce ne-a fost dat pe acest pământ. -- librosquevoyleyendo.com „Voi ce ați face dacă ați mai avea o sută de zile până la moarte?Iată niște sugestii:V-ați duce la birou sau la școală mâine-dimineață?Ați face dragoste în fiecare oră cu persoana pe care o iubiți?Ați vinde totul și v-ați muta la tropice?V-ați ruga la Dumnezeul în care credeți?V-ați ruga la un Dumnezeu în care nu ați crezut niciodată?Ați urla până când ați rămâne fără suflare?Ați privi la nesfârșit în tavan, sperând să se prăbușească peste voi și să vă ucidă?“
Numărul de ordine platforma iTunes.com: 1029990985
Cuvinte cheie: Fiction & Literature, Books
Datele din 26.09.2017 17:49h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-450-3, 978-606-719-450-0
9786067194500 - Fausto Brizzi: O sută de zile de fericire - Cartea
4
Fausto Brizzi (?):

O sută de zile de fericire (?)

ISBN: 9786067194500 (?) sau 6067194503, necunoscut limba, Trei, Noi, Ebook

L 39,34 (US$ 9,99)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
În stoc
La vânzător/arheolog
O-sut-259-de-zile-de-fericire~~Fausto-Brizzi, O sută de zile de fericire, NOOK Book (eBook)
Comentariu de vanzator:
new
Numărul de ordine al vânzătorului: 9786067194500
Numărul de ordine platforma BarnesAndNoble.com (Nook): bnn-9786067194500
Categorie: Fiction>Fiction>Fiction
Datele din 26.09.2017 17:49h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-450-3, 978-606-719-450-0
9786067194500 - Fausto Brizzi: O suta de zile de fericire - Cartea
5
Fausto Brizzi (?):

O suta de zile de fericire (?)

ISBN: 9786067194500 (?) sau 6067194503, necunoscut limba, Trei, Noi

L 35,75 ( 7,66)¹ + Transport maritim: L 130,66 ( 28,00)¹ = L 166,41 ( 35,66)¹(fără obligaţii)
Transport gratuit
La vânzător/arheolog
O suta de zile de fericire: Pentru Lucio Battistini, aceasta e sansa de a-si petrece restul vietii asa cum ar fi trebuit mereu sa o faca &ndash pretuind fiecare moment.&Icirc i plac femeile, are multe defecte, dar E i mult farmec personal &ndash simpaticul Lucio Battistini a fost dat afarA din casA de soE ie E i doarme &icirc ntr-o &icirc ncA pere din spatele cofetA riei pe care o deE ine socrul sA u. &Icirc nsA vestea cA are o tumoare malignA inoperabilA &icirc i schimbA complet perspectiva asupra vieE ii.Astfel &icirc ncep cele o sutA de zile pe care le mai are de trA it: Lucio se hotA rA E te sA aibA grijA de familia sa, sA -E i recucereascA soE ia E i sA -E i petreacA urmA toarele trei luni trA ind la intensitate maximA .AlcA tuit din 100 de capitole scurte, unul pentru fiecare zi care i-a mai rA mas de trA it lui Lucio, O sutA de zile de fericire e delicios ca o gogoaE A fierbinte E i un cappuccino.ImpregnatA de melancolie, umor E i duioE ie, cartea lui Fausto Brizzi ne aminteE te tuturor cA viaE a e nepreE uitA E i cA fiecare clipA conteazA .Un roman despre fericire E i moarte. Mai precis, un roman despre ce se poate face cu ultimele o sutA de zile de viaE A , &icirc n care protagonistul ia o hotA r&acirc re foarte clarA : aceea de a fi fericit. Singurul sA u regret este acela cA va trebui sA moarA pentru a &icirc ncepe sA trA iascA . &ndash RepubblicaO numA rA toare inversA . O poveste originalA E i plinA de mesaje pozitive despre &icirc nE elesul profund al vieE ii. &ndash Planeta de Libros Un roman uluitor, care ne &icirc nvaE A sA savurA m fiecare minut ce ne-a fost dat pe acest pA m&acirc nt. -- librosquevoyleyendo.com &bdquo Voi ce aE i face dacA aE i mai avea o sutA de zile p&acirc nA la moarte IatA niE te sugestii:V-aE i duce la birou sau la E coalA m&acirc ine-dimineaE A AE i face dragoste &icirc n fiecare orA cu persoana pe care o iubiE i AE i vinde totul E i v-aE i muta la tropice V-aE i ruga la Dumnezeul &icirc n care credeE i V-aE i ruga la un Dumnezeu &icirc n care nu aE i crezut niciodatA AE i urla p&acirc nA c&acirc nd aE i rA m&acirc ne fA rA suflare AE i privi la nesf&acirc rE it &icirc n tavan, sper&acirc nd sA se prA buE eascA peste voi E i sA vA ucidA &ldquo, Rumänisch, Ebook
Numărul de ordine al vânzătorului: 9786067194500
Numărul de ordine platforma Rheinberg-Buch.de: 18889_229626_9786067194500
Datele din 26.09.2017 17:49h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-450-3, 978-606-719-450-0

9786067194500

Găsi toate cărţile disponibile pentru dumneavoastră număr de ISBN 9786067194500 compara preţurile, rapid şi uşor şi comanda imediat.

Disponibile de carte rară, cărţi folosite şi cărţi de mâna a doua din titlu "O sută de zile de fericire" la Fausto Brizzi sunt complet enumerate.

Cărţi în apropiere

>> Arhiva