Mai multe optiuni de cautare
Suntem în căutarea în mai mult de 100 de magazine pentru dumneavoastră cea mai buna oferta - vă rugăm să aşteptaţi…
- Costurile de transport maritim România (modifica pentru a GBR, USA, RUS, FRA, BGR, GRC, UKR, SRB, DEU)
Crea presetate

Toate cărţile pentru 9786067194296 - compara fiecare oferta

9786067194296 - Stephen Grosz: Sensurile ascunse ale vie?ii - Cartea
1
Stephen Grosz (?):

Sensurile ascunse ale vie?ii (?)

ISBN: 9786067194296 (?) sau 6067194295, necunoscut limba, Trei, Noi, Ebook, digital download

L 27,89 ( 5,99)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
Ebook pentru drum liber
La vânzător/arheolog
Ce se ascunde oare în spatele comportamentelor noastre? Ce for?e tainice ne mân? ac?iunile de zi cu zi? Un b?rbat nu reu?e?te s? se implice în nicio rela?ie amoroas? de lung? durat? cu o femeie — s? aib? el o orientare sexual? diferit?? O femeie, de?i are toate semnele c? partenerul îi este infidel, pare s? nu poat? observa ce se întâmpl? chiar sub ochii ei — oare s? fie chiar atât de naiv?? Un tat? î?i reneag? fiica atunci când aceasta se m?rit? cu un b?rbat de alt? religie — s? fie convingerile sale religioase mai puternice decât dragostea fa?? de propriul copil? Povestirile din aceast? carte ne deschid o fereastr? nu numai spre lumea l?untric? a protagoni?tilor ?i spre ceea ce se petrece într-un cabinet de psihanaliz?, ci ?i spre propria noastr? via??, ce poate purta, la rândul ei, sensuri ascunse. A-?i împ?rt??i tr?irile ?i a asculta cap?t? astfel noi valen?e, capabile s? duc? la o în?elegere profund? ?i la schimbare. Ele sunt istorii de caz din experien?a psihanalitic? a autorului, pove?ti ale pacien?ilor, redate într-un limbaj simplu, accesibil cititorului nefamiliarizat cu psihanaliza. Sensurile ascunse ale vie?ii este o carte ce te captiveaz? înc? de la primele pagini. O carte frumos scris? ?i plin? de înv???minte... o serie de capitole scurte, p?trunz?toare, care se citesc ca o combina?ie de Cehov ?i Oliver Sacks. – New York Times Atunci când nu putem g?si o cale de a ne rosti povestea, povestea ne roste?te pe noi, vis?m aceste pove?ti, dezvolt?m simptome sau ne vedem ac?ionând în feluri pe care nu le în?elegem ?Uneori schimbarea vine nu pentru c? ne propunem s? ne vindec?m sau s? repar?m rela?ia noastr? cu via?a; uneori ne schimb?m când repar?m rela?ia noastr? cu pierderea, cu uitarea, cu moartea. – Stephen Grosz
Numărul de ordine al vânzătorului: 2044606
Numărul de ordine platforma Ciando.de: 124487267
Categorie: Bücher
Cuvinte cheie: Psychologie,Pädagogik > Nachschlagewerke,Grundlagen
Datele din 07.05.2017 16:05h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-429-5, 978-606-719-429-6
9786067194296 - Stephen Grosz: Sensurile ascunse ale vietii - Cartea
2
Stephen Grosz (?):

Sensurile ascunse ale vietii (?)

ISBN: 9786067194296 (?) sau 6067194295, necunoscut limba, Trei, Noi, Ebook, digital download

L 26,35 ( 5,66)¹ + Transport maritim: L 130,36 ( 28,00)¹ = L 156,71 ( 33,66)¹(fără obligaţii)
Transport gratuit
La vânzător/arheolog
Sensurile ascunse ale vietii: Ce se ascunde oare ?n spatele comportamentelor noastre Ce forE e tainice ne m?nA acE iunile de zi cu zi Un bA rbat nu reuE eE te sA se implice ?n nicio relaE ie amoroasA de lungA duratA cu o femeie sA aibA el o orientare sexualA diferitA O femeie, deE i are toate semnele cA partenerul ?i este infidel, pare sA nu poatA observa ce se ?nt?mplA chiar sub ochii ei oare sA fie chiar at?t de naivA Un tatA ?E i reneagA fiica atunci c?nd aceasta se mA ritA cu un bA rbat de altA religie sA fie convingerile sale religioase mai puternice dec?t dragostea faE A de propriul copil Povestirile din aceastA carte ne deschid o fereastrA nu numai spre lumea lA untricA a protagoniE tilor E i spre ceea ce se petrece ?ntr-un cabinet de psihanalizA , ci E i spre propria noastrA viaE A , ce poate purta, la r?ndul ei, sensuri ascunse. A-E i ?mpA rtA E i trA irile E i a asculta capA tA astfel noi valenE e, capabile sA ducA la o ?nE elegere profundA E i la schimbare. Ele sunt istorii de caz din experienE a psihanaliticA a autorului, poveE ti ale pacienE ilor, redate ?ntr-un limbaj simplu, accesibil cititorului nefamiliarizat cu psihanaliza. Sensurile ascunse ale vieE ii este o carte ce te captiveazA ?ncA de la primele pagini.O carte frumos scrisA E i plinA de ?nvA E A minte... o serie de capitole scurte, pA trunzA toare, care se citesc ca o combinaE ie de Cehov E i Oliver Sacks. New York TimesAtunci c?nd nu putem gA si o cale de a ne rosti povestea, povestea ne rosteE te pe noi, visA m aceste poveE ti, dezvoltA m simptome sau ne vedem acE ion?nd ?n feluri pe care nu le ?nE elegemUneori schimbarea vine nu pentru cA ne propunem sA ne vindecA m sau sA reparA m relaE ia noastrA cu viaE a uneori ne schimbA m c?nd reparA m relaE ia noastrA cu pierderea, cu uitarea, cu moartea. Stephen Grosz, Rum?nisch, Ebook
Numărul de ordine al vânzătorului: 9786067194296
Numărul de ordine platforma Rheinberg-Buch.de (N): 18889_268807_9786067194296
Datele din 17.04.2018 10:28h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-429-5, 978-606-719-429-6
9786067194296 - Sensurile ascunse ale vietii als eBook von Stephen Grosz - Cartea
3

Sensurile ascunse ale vietii als eBook von Stephen Grosz (?)

ISBN: 9786067194296 (?) sau 6067194295, necunoscut limba, Trei, Noi, Ebook, digital download

L 27,89 ( 5,99)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
La vânzător/arheolog
Sensurile ascunse ale vietii ab 5.99 EURO
Numărul de ordine al vânzătorului: 27796355
Numărul de ordine platforma Ebook.de (EB): 21231510581
Categorie: eBooks > Belletristik > Erzählungen
Datele din 17.04.2018 10:28h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-429-5, 978-606-719-429-6
9786067194296 - Stephen Grosz: Sensurile ascunse ale vie ii - Cartea
4
Stephen Grosz (?):

Sensurile ascunse ale vie ii (2015) (?)

ISBN: 9786067194296 (?) sau 6067194295, necunoscut limba, Trei, Trei, Trei, Noi, Ebook, digital download

L 23,88 (C$ 8,00)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
in-stock
La vânzător/arheolog
Ce se ascunde oare în spatele comportamentelor noastre? Ce for e tainice ne mâna ac iunile de zi cu zi? Un barbat nu reu e te sa se implice în nicio rela ie amoroasa de lunga durata cu o femeie - sa aiba el o orientare sexuala diferita? O femeie, de i are toate semnele ca partenerul îi este infidel, pare sa nu poata observa ce se întâmpla chiar sub ochii ei - oare sa fie chiar atât de naiva? Un tata î i reneaga fiica atunci când aceasta se marita cu un barbat de alta religie - sa fie convingerile sale religioase mai puternice decât dragostea fa a de propriul copil? Povestirile din aceasta carte ne deschid o fereastra nu numai spre lumea launtrica a protagoni tilor i spre ceea ce se petrece într-un cabinet de psihanaliza, ci i spre propria noastra via a, ce poate purta, la rândul ei, sensuri ascunse. A- i împarta i trairile i a asculta capata astfel noi valen e, capabile sa duca la o în elegere profunda i la schimbare. Ele sunt istorii de caz din experien a psihanalitica a autorului, pove ti ale pacien ilor, redate într-un limbaj simplu, accesibil cititorului nefamiliarizat cu psihanaliza. Sensurile ascunse ale vie ii este o carte ce te captiveaza înca de la primele pagini. O carte frumos scrisa i plina de înva aminte. o serie de capitole scurte, patrunzatoare, care se citesc ca o combina ie de Cehov i Oliver Sacks. - New York Times Atunci când nu putem gasi o cale de a ne rosti povestea, povestea ne roste te pe noi, visam aceste pove ti, dezvoltam simptome sau ne vedem ac ionând în feluri pe care nu le în elegem Uneori schimbarea vine nu pentru ca ne propunem sa ne vindecam sau sa reparam rela ia noastra cu via a; uneori ne schimbam când reparam rela ia noastra cu pierderea, cu uitarea, cu moartea. - Stephen Grosz
Numărul de ordine al vânzătorului: f951451c-e3d7-4e32-add9-34c10ea8c71a
Numărul de ordine platforma Kobobooks.cn: 168729786067194296
Categorie: Health & Well Being
Cuvinte cheie: Sensurile ascunse ale vie ii Stephen Grosz Adult Health & Well Being 9786067194296
Datele din 17.04.2018 10:28h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-429-5, 978-606-719-429-6
9786067194296 - Stephen Grosz: Sensurile ascunse ale vieții - Cartea
5
Stephen Grosz (?):

Sensurile ascunse ale vieții (?)

ISBN: 9786067194296 (?) sau 6067194295, necunoscut limba, Trei, Noi, Ebook

L 26,31 (US$ 6,99)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
În stoc
La vânzător/arheolog
Sensurile-ascunse-ale-vie-539-ii~~Stephen-Grosz, Sensurile ascunse ale vieții, NOOK Book (eBook)
Comentariu de vanzator:
new
Numărul de ordine al vânzătorului: 9786067194296
Numărul de ordine platforma BarnesAndNoble.com (Nook): bnn-9786067194296
Categorie: Psychology>Study of Psychology>Study of Psychology
Datele din 17.04.2018 10:28h
ISBN (notaţii alternative): 606-719-429-5, 978-606-719-429-6

9786067194296

Găsi toate cărţile disponibile pentru dumneavoastră număr de ISBN 9786067194296 compara preţurile, rapid şi uşor şi comanda imediat.

Disponibile de carte rară, cărţi folosite şi cărţi de mâna a doua din titlu "Sensurile ascunse ale vietii als eBook von" la Stephen Grosz sunt complet enumerate.

Cărţi în apropiere

>> Arhiva