Mai multe optiuni de cautare
Suntem în căutarea în mai mult de 100 de magazine pentru dumneavoastră cea mai buna oferta - vă rugăm să aşteptaţi…
- Costurile de transport maritim România (modifica pentru a DEU)
Crea presetate

Societatea deschisa contra Societa ii deschise-compara fiecare oferta

9786065945043 - Mihai-Bogdan Marian: Societatea deschisa contra Societa ii deschise
1
Mihai-Bogdan Marian (?):

Societatea deschisa contra Societa ii deschise (2016) (?)

ISBN: 9786065945043 (?) sau 6065945048, necunoscut limba, Ideea Europeana, Ideea Europeana, Ideea Europeana, Noi, prima ediţie, Ebook, digital download

L 30,03 (US$ 6,70)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
in-stock
La vânzător/arheolog
Societatea deschisa contra societa ii deschise. Societatea româneasca între utopie i realitate este o carte de analiza profunda i complexa, ce i-a ales ca obiect de studiu cea mai importanta paradigma sociopolitica a postmodernita ii, împreuna cu realita ile concrete ce se configureaza în jurul acesteia. O paradigma care i-a propus sa schimbe fa a lumii, sens în care, de mai bine de 25 de ani o putem observa manifestându-se pe multiple coordonate i în planul realita ilor sociale i politice autohtone, pe care, de altfel, autorul le radiografiaza extrem de atent, cu ochiul, mintea i bagajul de cuno tin e proprii specialistului, dar i cu sufletul i con tiin a celui care apar ine societa ii române ti. Cartea de fa a este, în acela i timp, i despre societatea deschisa, dar i despre trecutul, prezentul i viitorul prefigurat lumii în aceasta paradigma, cât i despre evolu ia societa ii române ti ca parte integranta a acestei lumi. Ea surprinde i problematizeaza o multitudine de aspecte inând atât de natura intrinseca a conceptului de societate deschisa, cât i de schimbarile pe care implementarea acestui concept ca realitate sociala le presupune i le antreneaza în societa ile contemporane. Prin aceasta, ea se recomanda ca o lectura utila, provocatoare i, totodata, revelatoare tuturor celor preocupa i de câmpul tiin elor sociale i politice, dar i celor interesa i sa în eleaga ceva în plus din sistemul cauzalita ilor profunde care influen eaza mersul lumii, în general, i al societa ii române ti, în particular. (Maria Voinea)
Numărul de ordine al vânzătorului: 53c9f4fd-7953-4473-9a2b-830c8a0a41cc
Numărul de ordine platforma Kobobooks.com: 168729786065945043
Categorie: Reference
Cuvinte cheie: Societatea deschisa contra Societa ii deschise Mihai-Bogdan Marian Historiography Reference 9786065945043
Datele din 04.03.2017 14:40h
ISBN (notaţii alternative): 606-594-504-8, 978-606-594-504-3
9786065945043 - Mihai-Bogdan Marian: Societatea deschis? contra Societ??ii deschise
2
Mihai-Bogdan Marian (?):

Societatea deschis? contra Societ??ii deschise (?)

ISBN: 9786065945043 (?) sau 6065945048, necunoscut limba, Ideea Europeana, Noi, Ebook, digital download

L 28,36 ( 5,96)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
Ebook pentru drum liber
La vânzător/arheolog
Societatea deschis? contra societ??ii deschise. Societatea româneasc? între utopie ?i realitate este o carte de analiz? profund? ?i complex?, ce ?i-a ales ca obiect de studiu cea mai important? paradigm? sociopolitic? a postmodernit??ii, împreun? cu realit??ile concrete ce se configureaz? în jurul acesteia. O paradigm? care ?i-a propus s? schimbe fa?a lumii, sens în care, de mai bine de 25 de ani o putem observa manifestându-se pe multiple coordonate ?i în planul realit??ilor sociale ?i politice autohtone, pe care, de altfel, autorul le radiografiaz? extrem de atent, cu ochiul, mintea ?i bagajul de cuno?tin?e proprii specialistului, dar ?i cu sufletul ?i con?tiin?a celui care apar?ine societ??ii române?ti. Cartea de fa?? este, în acela?i timp, ?i despre societatea deschis?, dar ?i despre trecutul, prezentul ?i viitorul prefigurat lumii în aceast? paradigm?, cât ?i despre evolu?ia societ??ii române?ti ca parte integrant? a acestei lumi. Ea surprinde ?i problematizeaz? o multitudine de aspecte ?inând atât de natura intrinsec? a conceptului de societate deschis?, cât ?i de schimb?rile pe care implementarea acestui concept ca realitate social? le presupune ?i le antreneaz? în societ??ile contemporane. Prin aceasta, ea se recomand? ca o lectur? util?, provocatoare ?i, totodat?, revelatoare tuturor celor preocupa?i de câmpul ?tiin?elor sociale ?i politice, dar ?i celor interesa?i s? în?eleag? ceva în plus din sistemul cauzalit??ilor profunde care influen?eaz? mersul lumii, în general, ?i al societ??ii române?ti, în particular. (Maria Voinea)
Numărul de ordine al vânzătorului: 2212158
Numărul de ordine platforma Ciando.de: 68792498
Categorie: Bücher
Cuvinte cheie: Geschichte
Datele din 04.03.2017 14:40h
ISBN (notaţii alternative): 606-594-504-8, 978-606-594-504-3

9786065945043

Găsi toate cărţile disponibile pentru dumneavoastră număr de ISBN 9786065945043 compara preţurile, rapid şi uşor şi comanda imediat.

Disponibile de carte rară, cărţi folosite şi cărţi de mâna a doua din titlu "Societatea deschisa contra Societa ii deschise" la Mihai-Bogdan Marian sunt complet enumerate.

Cărţi în apropiere

>> Arhiva