Mai multe optiuni de cautare
Suntem în căutarea în mai mult de 100 de magazine pentru dumneavoastră cea mai buna oferta - vă rugăm să aşteptaţi…
- Costurile de transport maritim România (modifica pentru a DEU)
Crea presetate

Orbita zeului-compara fiecare oferta

9786065944923 - Aura Christi: Orbita zeului
1
Aura Christi (?):

Orbita zeului (?)

ISBN: 9786065944923 (?) sau 6065944920, necunoscut limba, Ideea Europeana, Noi, Ebook, digital download

L 18,98 ( 3,99)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
Ebook pentru drum liber
La vânzător/arheolog
Cu Orbita zeului - volum compact, ce-?i deschide str?veziile-i aripi sau por?i sub motto-ul bacovian (care mi-a purtat ?i mie pa?ii în arta ?i mitul romanului cu doar o jum?tate de secol în urm?!) - Aura Christi î?i afirm?, cu un calm magistral, trebuie s-o spunem, pecetea-i liric?: o viziune de o dureroas? limpiditate asupra naturii, complice ?i oglind? a întregului vagabondaj imagistic, o surprinz?toare revizitare a zeilor, ce confer? o patin? clasic?, unitar?, volumului, cu nu pu?ine semne, poate chiar ?i un fel de abur liric, venite din intima dep?rtare a unor poe?i ca Hölderlin, Rilke, Blaga sau Nichita, celebrându-i ?i pe Brodski sau Ahmatova. Iat?, foarte succint, o mostr? admirabil? a unui singular curaj poetic ?i ini?iatic: re-instalarea unei poete, oficiind în limba lui Eminescu, în marile teme ale poeziei europene - etern moderne, fertile oricui posed? ingenium -, dar ?i în acel curaj, profetic a? spune, de a se descoperi pe sine. (Nicolae Breban) Aura Christi îndr?zne?te, prin acest nou volum, cel mai reu?it din tot ce a scris pân? acum, s? readuc? în poezia contemporan? modelul clasic. Versul este perfect t?iat, de o muzicalitate l?untric? sobr?, f?r? sincope, de un firesc nec?znit, care nu le iese decât poe?ilor de anvergur?. Sunt «atacate» teme mari, dar nu sub form? de lozinci, cum procedeaz? naivii ?i încep?torii, ci fin sugerate, ?inute în suspans. Confesiunea discret?, care nu se coboar? la înregistrarea lipsit? de imagina?ie a unor senza?ii ori furnic?turi sentimentale, a unor evenimente relatate în nuditatea lor auster? - reprezint? o situare polemic? fa?? de biografismul neretu?at al unei mari h?lci din poezia ultimelor dou? decenii. E o poezie clasic?, a nelini?tii, dar a unei nelini?ti rodnice, împ?cate cu sine. Totul pare scris cu tonul celui care ?tie, care a traversat «drama lucidit??ii», care a atins acel punct al în?elegerii de unde realitatea, de?i nu poate fi controlat?, nu mai are cute, ni?e obscure; o asemenea perspectiv? este foarte exigent?, dur?, a?a c? totul pare a fi scris cu cu?itul la os, dar transmite echilibru, nu derut?. De?i totul e zbucium ?i c?utare ?i convulsie, «totul e», cum spune un foarte frumos poem, «lini?tit». Din suma unor nelini?ti grele iese o lini?te-sintez?, care le împac? pe toate ?i te împac? pe tine cu tine. Pe tine ca poet ?i pe tine ca cititor. Am definit, astfel, discret, atitudinea clasic?, adev?rata atitudine clasic?. Un fel de echilibru de ansamblu, prin nimic strident: de fond, de form?, de muzicalitate, de atitudine ?i de viziune, în cele din urm?. Prin Orbita zeului , Aura Christi a dat unul dintre cele mai substan?iale volume din poezia, atât de aplatizat? retoric, a ultimilor ani. (Bogdan Cre?u) Poetul nu disociaz?, ci aduce nume ?i lucruri într-o rela?ie inteligibil?. Versurile structurate de antonomasia (figur? care descrie în loc s? numeasc?: «Da?i-mi un nume pentru cel care...») indic? rela?ia omului cu divinitatea ca prototip al logicii prin care lucrul este ata?at unei semnifica?ii. Nu este a?adar o estetic? a aparen?elor/ ve?mintelor frumoase, ci una semiotic?, a ilumin?rii fenomenului printr-un sens profund. Fruct al unei imagina?ii religioase, Orbita zeului s-a a?ternut în tiparele marii poezii. (Maria-Ana Tupan)
Numărul de ordine al vânzătorului: 2109674
Numărul de ordine platforma Ciando.de: 682040794
Categorie: Bücher
Cuvinte cheie: Belletristik,Romane > Lyrik,Gedichte
Datele din 04.03.2017 14:40h
ISBN (notaţii alternative): 606-594-492-0, 978-606-594-492-3
9786065944923 - Aura Christi: Orbita zeului
2
Aura Christi (?):

Orbita zeului (2016) (?)

ISBN: 9786065944923 (?) sau 6065944920, necunoscut limba, Ideea Europeana, Ideea Europeana, Ideea Europeana, Noi, Ebook, digital download

L 16,74 (C$ 5,00)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
in-stock
La vânzător/arheolog
Cu Orbita zeului - volum compact, ce- i deschide straveziile-i aripi sau por i sub motto-ul bacovian (care mi-a purtat i mie pa ii în arta i mitul romanului cu doar o jumatate de secol în urma!) - Aura Christi î i afirma, cu un calm magistral, trebuie s-o spunem, pecetea-i lirica: o viziune de o dureroasa limpiditate asupra naturii, complice i oglinda a întregului vagabondaj imagistic, o surprinzatoare revizitare a zeilor, ce confera o patina clasica, unitara, volumului, cu nu pu ine semne, poate chiar i un fel de abur liric, venite din intima departare a unor poe i ca Hölderlin, Rilke, Blaga sau Nichita, celebrându-i i pe Brodski sau Ahmatova. Iata, foarte succint, o mostra admirabila a unui singular curaj poetic i ini iatic: re-instalarea unei poete, oficiind în limba lui Eminescu, în marile teme ale poeziei europene - etern moderne, fertile oricui poseda ingenium, dar i în acel curaj, profetic a spune, de a se descoperi pe sine." (Nicolae Breban) Aura Christi îndrazne te, prin acest nou volum, cel mai reu it din tot ce a scris pâna acum, sa readuca în poezia contemporana modelul clasic. Versul este perfect taiat, de o muzicalitate launtrica sobra, fara sincope, de un firesc necaznit, care nu le iese decât poe ilor de anvergura. Sunt atacate teme mari, dar nu sub forma de lozinci, cum procedeaza naivii i începatorii, ci fin sugerate, inute în suspans. Confesiunea discreta, care nu se coboara la înregistrarea lipsita de imagina ie a unor senza ii ori furnicaturi sentimentale, a unor evenimente relatate în nuditatea lor austera - reprezinta o situare polemica fa a de biografismul neretu at al unei mari halci din poezia ultimelor doua decenii. E o poezie clasica, a nelini tii, dar a unei nelini ti rodnice, împacate cu sine. Totul pare scris cu tonul celui care tie, care a traversat drama lucidita ii, care a atins acel punct al în elegerii de unde realitatea, de i nu poate fi controlata, nu mai are cute, ni e obscure; o asemenea perspectiva este foa
Numărul de ordine al vânzătorului: 47fa5fe6-c4af-4e5e-a87e-60e2ab2db603
Numărul de ordine platforma Kobobooks.cn: 168729786065944923
Categorie: Fiction & Literature
Cuvinte cheie: Orbita zeului Aura Christi Poetry Fiction & Literature 9786065944923
Datele din 04.03.2017 14:40h
ISBN (notaţii alternative): 606-594-492-0, 978-606-594-492-3

9786065944923

Găsi toate cărţile disponibile pentru dumneavoastră număr de ISBN 9786065944923 compara preţurile, rapid şi uşor şi comanda imediat.

Disponibile de carte rară, cărţi folosite şi cărţi de mâna a doua din titlu "Orbita zeului" la Aura Christi sunt complet enumerate.

Cărţi în apropiere

>> Arhiva