Mai multe optiuni de cautare
Suntem în căutarea în mai mult de 100 de magazine pentru dumneavoastră cea mai buna oferta - vă rugăm să aşteptaţi…
- Costurile de transport maritim România (modifica pentru a DEU)
Crea presetate

Genera ia orfelina-compara fiecare oferta

9786065944381 - Adrian Dinu Rachieru: Genera ia orfelina
1
Adrian Dinu Rachieru (?):

Genera ia orfelina (2015) (?)

ISBN: 9786065944381 (?) sau 6065944386, necunoscut limba, Ideea Europeana, Ideea Europeana, Ideea Europeana, Noi, prima ediţie, Ebook, digital download

L 23,73 ( 4,99)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
in-stock
La vânzător/arheolog
i acest volum intra în seria celor pregatitoare, anun ând O istorie politica a literaturii române postbelice. Nu e vorba de un razboi cu estetismul", reanimând fantoma lui Gherea, ci de reevaluari pe temei estetic, la mai multe mâini, folosind achizi iile criticii literare; i, fire te, de recontextualizari (interogând epoca), inând cont, însa, de fluctua iile recep iei i de capricioasa meteorologie politica. În fond, suntem consecven i cu programul, anun at înca de la debut (Orizontul lecturii, 1983), în elegând ca, sociologic judecând, nu putem examina fenomenul literar retezându-i ombilicul istoric. Genera ia orfelina discuta, prin profiluri sintetizatoare, despre o serie creatoare, având drept numitor comun vitregele condi ii formative; ea a fost modelata de interdic ii (lecturi clandestine, mae tri ascun i", biblioteci epurate), provocând o reac ie polemica (ruptura) i promovând, astfel, la start, un program negativ. Dar, în acela i timp, este o genera ie aurorala, cu rol de veriga, redescoperind - euforic - tradi ia, definind o stare de spirit, angajându-se, prin combustie creatoare, la o lucrare comuna, recuperatoare, fecunda, sus inuta, prin propulsie adjectivala, de o critica solidara, risipind i cronici tactice", cum recuno tea Matei Calinescu. Chiar daca noi discutam, în acest volum, poe ii ei, evident nu poate fi vorba doar despre o genera ie de poe i, transportând legenda Labi, anun ând, prin voci tinere, o noua epoca de lirism. Nu e vorba, a adar, de o compacta echipa" lirica, ci de un buchet de personalita i, cu voci distincte, evoluând în direc ii imprevizibile, iscând, în timp, disensiuni, controverse înfierbântate, ierarhizari provizorii. i propunând un inventar tematic, hranind un imaginar, pâna la un punct, comun, definind o fizionomie specifica. (Adrian Dinu Rachieru)
Numărul de ordine al vânzătorului: febe07a7-e5de-46d4-bcfc-f68d38d96267
Numărul de ordine platforma Kobobooks.de: 168729786065944381
Categorie: Literary Theory & Criticism
Cuvinte cheie: Genera ia orfelina Adrian Dinu Rachieru Books & Reading Literary Theory & Criticism 9786065944381
Datele din 04.03.2017 14:40h
ISBN (notaţii alternative): 606-594-438-6, 978-606-594-438-1
9786065944381 - Adrian Dinu Rachieru: Genera?ia orfelin?
2
Adrian Dinu Rachieru (?):

Genera?ia orfelin? (?)

ISBN: 9786065944381 (?) sau 6065944386, necunoscut limba, Ideea Europeana, Noi, Ebook, digital download

L 23,73 ( 4,99)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
Ebook pentru drum liber
La vânzător/arheolog
?i acest volum intr? în seria celor preg?titoare, anun?ând O istorie politic? a literaturii române postbelice . Nu e vorba de un „r?zboi cu estetismul”; reanimând fantoma lui Gherea , ci de reevalu?ri pe temei estetic, la mai multe mâini ; folosind achizi?iile criticii literare; ?i, fire?te, de recontextualiz?ri (interogând epoca), ?inând cont, îns?; de fluctua?iile recep?iei ?i de capricioasa meteorologie politic?. În fond, suntem consecven?i cu programul, anun?at înc? de la debut ( Orizontul lecturii , 1983), în?elegând c?, sociologic judecând; nu putem examina fenomenul literar retezându-i ombilicul istoric. Genera?ia orfelin? discut?, prin profiluri sintetizatoare , despre o serie creatoare, având drept numitor comun vitregele condi?ii formative; ea a fost modelat? de interdic?ii (lecturi clandestine, mae?tri „ascun?i”; biblioteci epurate), provocând o reac?ie polemic? (ruptura) ?i promovând; astfel, la start, un program negativ. Dar, în acela?i timp, este o genera?ie auroral? , cu rol de verig?, redescoperind – euforic – tradi?ia, definind o stare de spirit, angajându-se; prin combustie creatoare, la o lucrare comun?, recuperatoare, fecund?, sus?inut?, prin propulsie adjectival?, de o critic? solidar?, risipind ?i cronici „tactice”; cum recuno?tea Matei C?linescu. Chiar dac? noi discut?m, în acest volum, poe?ii ei, evident nu poate fi vorba doar despre o genera?ie de poe?i, transportând legenda Labi?, anun?ând; prin voci tinere, o nou? epoc? de lirism. Nu e vorba, a?adar, de o compact? „echip?” liric?, ci de un buchet de personalit??i, cu voci distincte, evoluând în direc?ii imprevizibile, iscând; în timp, disensiuni, controverse înfierbântate; ierarhiz?ri provizorii. ?i propunând un inventar tematic, hr?nind un imaginar, pân? la un punct, comun, definind o fizionomie specific?. (Adrian Dinu Rachieru)
Numărul de ordine al vânzătorului: 2042798
Numărul de ordine platforma Ciando.de: 681737472
Categorie: Bücher
Cuvinte cheie: Belletristik,Romane
Datele din 04.03.2017 14:40h
ISBN (notaţii alternative): 606-594-438-6, 978-606-594-438-1

9786065944381

Găsi toate cărţile disponibile pentru dumneavoastră număr de ISBN 9786065944381 compara preţurile, rapid şi uşor şi comanda imediat.

Disponibile de carte rară, cărţi folosite şi cărţi de mâna a doua din titlu "Genera ia orfelina" la Adrian Dinu Rachieru sunt complet enumerate.

Cărţi în apropiere

>> Arhiva