Mai multe optiuni de cautare
Suntem în căutarea în mai mult de 100 de magazine pentru dumneavoastră cea mai buna oferta - vă rugăm să aşteptaţi…
- Costurile de transport maritim România (modifica pentru a DEU)
Crea presetate

Me?terul Manole-compara fiecare oferta

9786065944312 - Emil Ratiu: Me?terul Manole
1
Emil Ratiu (?):

Me?terul Manole (?)

ISBN: 9786065944312 (?) sau 6065944319, necunoscut limba, Ideea Europeana, Noi, Ebook, digital download

L 37,99 ( 7,99)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
Ebook pentru drum liber
La vânzător/arheolog
Dup? o odisee a exilului ?i a înstr?in?rii de sine, dezvoltat? în romanul Bariera , romanul Me?terul Manole prezint? arhetipul omului care-?i închin? via?a unei construc?ii; spre deosebire de legendarul Me?ter Manole, omul modern nu mai înal?? îns? o construc?ie dedicat? Frumosului, lui Dumnezeu, ci una închinat? sie însu?i; sacrificând unei noi zeit??i, Libertatea, pe cei dragi, ?i f?r? s? ?tie, în final, pe el însu?i. Romanul raporteaz?, din punct de vedere ideal, via?a eroului contemporan al romanului la via?a legendarului constructor, la sensul profund al vie?ii acestuia. Primul nivel de lectur?, al secven?ei de fapte a eroului contemporan, capteaz? aten?ia cititorului ca un „roman poli?ist”. Spre deosebire de acesta, el nu r?mâne îns? la primul nivel de lectur?, ci analizeaz? sensul profund al existen?ei, al raportului dragoste-jertf?, via??-moarte, de la baza oric?rei fiin??ri, în istorie ?i via??, a?a cum apare în ethosul creatorului popular al baladei. Oglindirea între cotidian ?i mit, în situa?ii de via?? extreme, de suspans, prin care trece eroul romanului pune în eviden?? leg?tura dintre jertf? ?i crea?ie, moarte ?i via??, necesare vie?ii oric?rei înf?ptuiri care d?inuie. Suspendat ca deasupra unei pr?pastii, în alegerea între jertfa propriei vie?i ?i jertfa altei vie?i, eroul romanului, dup? multe încerc?ri prin care trece, se pr?bu?e?te de pe schela propriei vie?i, cu „aripi de ?indril?”; ca ?i legendarul me?ter. Aducerea arhetipului în actualitate, dincolo de nara?iunile ce se desf??oar? ?i pier în raza unor fapte f?r? ecou, dincolo de imediat, înseamn? o reflec?ie profund? asupra sensului ?i originii noastre. La fel ca ?i Miori?a , alt roman al lui Emil Petru Ra?iu, Me?terul Manole abordeaz? o tem? major?.
Numărul de ordine al vânzătorului: 2042794
Numărul de ordine platforma Ciando.de: 681737476
Categorie: Bücher
Cuvinte cheie: Belletristik,Romane > Roman,Erzählung
Datele din 04.03.2017 14:40h
ISBN (notaţii alternative): 606-594-431-9, 978-606-594-431-2
9786065944312 - Emil Ratiu: Me terul Manole
2
Emil Ratiu (?):

Me terul Manole (2015) (?)

ISBN: 9786065944312 (?) sau 6065944319, necunoscut limba, Ideea Europeana, Ideea Europeana, Ideea Europeana, Noi, Ebook, digital download

L 37,99 ( 7,99)¹(transport gratuit, fără obligaţii)
in-stock
La vânzător/arheolog
Dupa o odisee a exilului i a înstrainarii de sine, dezvoltata în romanul Bariera, romanul Me terul Manole prezinta arhetipul omului care- i închina via a unei construc ii; spre deosebire de legendarul Me ter Manole, omul modern nu mai înal a însa o construc ie dedicata Frumosului, lui Dumnezeu, ci una închinata sie însu i, sacrificând unei noi zeita i, Libertatea, pe cei dragi, i fara sa tie, în final, pe el însu i. Romanul raporteaza, din punct de vedere ideal, via a eroului contemporan al romanului la via a legendarului constructor, la sensul profund al vie ii acestuia. Primul nivel de lectura, al secven ei de fapte a eroului contemporan, capteaza aten ia cititorului ca un roman poli ist". Spre deosebire de acesta, el nu ramâne însa la primul nivel de lectura, ci analizeaza sensul profund al existen ei, al raportului dragoste-jertfa, via a-moarte, de la baza oricarei fiin ari, în istorie i via a, a a cum apare în ethosul creatorului popular al baladei. Oglindirea între cotidian i mit, în situa ii de via a extreme, de suspans, prin care trece eroul romanului pune în eviden a legatura dintre jertfa i crea ie, moarte i via a, necesare vie ii oricarei înfaptuiri care dainuie. Suspendat ca deasupra unei prapastii, în alegerea între jertfa propriei vie i i jertfa altei vie i, eroul romanului, dupa multe încercari prin care trece, se prabu e te de pe schela propriei vie i, cu aripi de indrila", ca i legendarul me ter. Aducerea arhetipului în actualitate, dincolo de nara iunile ce se desfa oara i pier în raza unor fapte fara ecou, dincolo de imediat, înseamna o reflec ie profunda asupra sensului i originii noastre. La fel ca i Miori a, alt roman al lui Emil Petru Ra iu, Me terul Manole abordeaza o tema majora.
Numărul de ordine al vânzătorului: 1978c012-2ca9-4ce2-aab7-759eae002b39
Numărul de ordine platforma Kobobooks.de: 168729786065944312
Categorie: Romance
Cuvinte cheie: Me terul Manole Emil Ratiu Book Romance 9786065944312
Datele din 04.03.2017 14:40h
ISBN (notaţii alternative): 606-594-431-9, 978-606-594-431-2

9786065944312

Găsi toate cărţile disponibile pentru dumneavoastră număr de ISBN 9786065944312 compara preţurile, rapid şi uşor şi comanda imediat.

Disponibile de carte rară, cărţi folosite şi cărţi de mâna a doua din titlu "Me?terul Manole" la Emil Ratiu sunt complet enumerate.

Cărţi în apropiere

>> Arhiva